Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beloon je medewerkers op een andere manier

Donderdag 15 februari 2018

De prestatiegerichte bonus blijkt helemaal niet zo effectief. Het prestatieverhogende effect is maar heel tijdelijk en alleen van toepassing als de onderliggende prestatie ook echt meetbaar is. Bovendien leidt een individuele bonus vaak tot egoïstisch gedrag en rivaliteit. Kortom, slecht voor de teamspirit.

Beter is het dan ook om na te denken over beloningen waarbij je team profiteert en het effect wat langer aanwezig blijft. Misschien dat de volgende tips kunnen helpen.

Winstdeling
Winstdeling beloont elke medewerker van een bedrijf. Dus niet alleen diegenen die in de ‘front office’ aanwezig zijn, maar ook diegenen die niet zo zichtbaar zijn. Het is dan ook een gelijkmatige manier van belonen om een deel van de winst beschikbaar te stellen voor iedereen.

Sociale bonus
In tegenstelling tot een prestatiegerichte bonus, kan een sociale bonus wel uiterst effectief zijn. Vooral wanneer de medewerkers mogen bepalen wie de sociale bonus heeft verdiend. Het gaat dan meer om extraatjes voor een collega die iets bijzonders heeft gedaan. Dat kan zijn buiten het bedrijf of in het bedrijf.

Opleiding
Een externe prikkel (geld) werkt lang niet zo goed als gedacht. Daarentegen is aandacht en interesse voor de ontwikkeling van medewerkers wel erg zinvol. Wanneer gepresenteerd vanuit de juiste gedachte, wordt het gezien als een prima vorm van aandacht. Bovendien gaat de betreffende medewerker ook nog een stuk beter presteren.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief