Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden:

1: Oproeproepovereenkomst
De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de mogelijkheden om met oproepkrachten te werken ingrijpend.

  • Als het dienstverband met de werknemer twaalf maanden heeft geduurd moet de werkgever binnen een maand een arbeidsovereenkomst aanbieden welke gelijk is aan de arbeidsomvang per maand berekend over de afgelopen twaalf maanden. Alleen als de werknemer het aanbod niet accepteert wordt de oproepovereenkomst voortgezet.
  • De werkgever kan de werknemer niet verplichten om aan een oproep om te komen werken gehoor te geven, als de werkgever de tijdstippen niet ten minste vier dagen van tevoren aan de werknemer bekend heeft gemaakt;
  • Als de werknemer is opgeroepen en de werkgever vier dagen of korter voor aanvang van het tijdstip waarop de werknemer moet werken de oproep intrekt, heeft de werknemer recht op loon over de afgezegde uren;

2: Ketenregeling
De ketenregeling wordt uitgebreid: De werkgever mag gedurende maximaal drie jaar tijd drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met de werknemer sluiten. Na drie jaar of bij een vierde overeenkomst ontstaat een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Houd hier alvast rekening mee als u in 2019 nog tijdelijke contracten gaat verlengen!

3. Aanpassen loonstroken
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wab moet op de loonstroken worden vermeld:

  • Of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan;
  • Of sprake is van een oproepovereenkomst;

 


4. Transitievergoeding

De werkgever is vanaf het begin van het dienstverband een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer als het dienstverband wordt beëindigd van rechtswege of door toedoen van de werkgever.

Werknemers met een tijdelijk contract dat afloopt na 1 januari 2020 hebben dus recht op een transitievergoeding!

5. WW premiedifferentiatie
Er komt een lagere premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (met een eenduidig vastgelegde arbeidsomvang) en een hogere premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De hoge premie is 5% punt hoger dan de lage premie. De door de belastingdienst gehanteerde sectorindelingen worden per 1 januari afgeschaft.

Kortom, flexibelere arbeid wordt duurder.

Op 21 oktober aanstaande geven wij een informatieavond over deze nieuwe wetgeving waar we verder zullen ingaan op bovenstaande onderwerpen. U kunt zich hier aanmelden.

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >

Verleng machtiging voor eHerkenning

Woensdag 11 september 2019 (Agrarisch)
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is vijf jaar geleden gestart met het gebruik van eHerkenning om te kunnen inloggen op mijn.rvo.nl. Veel bedrijven hebben toen een eHerkenningsmiddel aangeschaf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief