Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bent u een van de 650 klanten van een Zwitserse bank?

Donderdag 20 april 2017

Zo ja, dan kunt u binnenkort een blauwe envelop in uw brievenbus verwachten. De belastingdienst heeft namelijk 650 brieven verstuurd naar rekeninghouders van een Zwitserse bank. In deze brief wordt de klant gevraagd hun vermogen op te geven in de aangifte 2016, voor zover zij dit nog niet gedaan hebben natuurlijk. Eerder deze maand is de FIOD een onderzoek gestart naar personen die verdacht worden van belastingfraude. Deze personen zouden miljoenen euro’s achterhouden voor de Nederlandse belastingdienst. Deze actie van de FIOD heeft tot verbetering geleid, namelijk een toename van het aantal meldingen.

Helaas geldt de verlaagde boete voor zwartspaarders, welke al eerder aangekondigd werd door de belastingdienst, niet voor de 650 aangeschreven personen. Maar een kleine troost wordt geboden. Bij onmiddellijke melding van verborgen vermogen zal in de vaststelling van de hoogte van de boete rekening gehouden worden met het feit dat men zich alsnog gemeld heeft.

Tja, het loont zich niet om vermogen achter te houden. Door internationale samenwerking en de opheffing van het bankgeheim wordt het voor de belastingdienst steeds gemakkelijker om zwartspaarders op te sporen.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief