Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beoordeel resultaten mestscheiding kritisch

Donderdag 09 juni 2016

Veel landbouwers scheiden mest om te besparen op de afzetkosten. De dikke fractie kan gemakkelijker worden afgezet, terwijl de dunne fractie met lage gehaltes op eigen grond kan worden uitgereden. Daarbij is het wel belangrijk om de resultaten van de scheiding goed te beoordelen.


De praktijk is dat, als uit de afge­voerde dikke fractie blijkt dat er voldoende fosfaat is afgevoerd, de mestboekhouding sluitend gemaakt wordt door de rest van de mest af te zetten op eigen land of de eindvoorraad administratief sterk te verla­gen. Maar het gebeurt regelmatig dat de RVO de hoge gehaltes van de gescheiden mest (of vaste mest) niet accepteert, met een flinke overschrijding van de gebruiksnormen en een mestboete tot gevolg.


Hoge gehaltes leiden ertoe dat de RVO vragen gaat stellen om te controleren of de deze gehaltes wel kloppen. Dit controleert de RVO aan de hand van de soort mestscheider, de capaciteit van de scheider en de hoeveelheid mest die geschei­den is. Ook gebruikt ze daarbij wetenschappelijke rapporten. Vallen de gehaltes hoog uit, neem dit voordeel dan niet zomaar mee in uw mestboekhouding om problemen te voorkomen.


Anderzijds komt het ook regelmatig voor dat de gehaltes van de dikke fractie en daarmee het rendement van de mestscheiding tegenvallen. Via de dunne fractie wordt er dan al snel teveel mineralen uitgereden.


De wet vereist dat er bij mestscheiding een inzichtelijke administratie wordt bijgehouden: soort mestscheider, hoeveelheid en samenstelling gebruikte mest (input) en hoeveelheid en samenstelling eindproducten na mestscheiding. Dit moet aangevuld worden met bewijzen dat de mestscheiding heeft plaatsgevonden. Dit is niet alleen wettelijk vereist, maar ook handig als er discussie ontstaat met de NVWA of RVO.


Let op: de dunne of dikke fractie na mestscheiding moet bij afvoer altijd (automatisch)bemonsterd worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Beoordeel resultaten mestscheiding kritisch

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief