Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beoordeel resultaten mestscheiding kritisch

Donderdag 09 juni 2016

Veel landbouwers scheiden mest om te besparen op de afzetkosten. De dikke fractie kan gemakkelijker worden afgezet, terwijl de dunne fractie met lage gehaltes op eigen grond kan worden uitgereden. Daarbij is het wel belangrijk om de resultaten van de scheiding goed te beoordelen.


De praktijk is dat, als uit de afge­voerde dikke fractie blijkt dat er voldoende fosfaat is afgevoerd, de mestboekhouding sluitend gemaakt wordt door de rest van de mest af te zetten op eigen land of de eindvoorraad administratief sterk te verla­gen. Maar het gebeurt regelmatig dat de RVO de hoge gehaltes van de gescheiden mest (of vaste mest) niet accepteert, met een flinke overschrijding van de gebruiksnormen en een mestboete tot gevolg.


Hoge gehaltes leiden ertoe dat de RVO vragen gaat stellen om te controleren of de deze gehaltes wel kloppen. Dit controleert de RVO aan de hand van de soort mestscheider, de capaciteit van de scheider en de hoeveelheid mest die geschei­den is. Ook gebruikt ze daarbij wetenschappelijke rapporten. Vallen de gehaltes hoog uit, neem dit voordeel dan niet zomaar mee in uw mestboekhouding om problemen te voorkomen.


Anderzijds komt het ook regelmatig voor dat de gehaltes van de dikke fractie en daarmee het rendement van de mestscheiding tegenvallen. Via de dunne fractie wordt er dan al snel teveel mineralen uitgereden.


De wet vereist dat er bij mestscheiding een inzichtelijke administratie wordt bijgehouden: soort mestscheider, hoeveelheid en samenstelling gebruikte mest (input) en hoeveelheid en samenstelling eindproducten na mestscheiding. Dit moet aangevuld worden met bewijzen dat de mestscheiding heeft plaatsgevonden. Dit is niet alleen wettelijk vereist, maar ook handig als er discussie ontstaat met de NVWA of RVO.


Let op: de dunne of dikke fractie na mestscheiding moet bij afvoer altijd (automatisch)bemonsterd worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Beoordeel resultaten mestscheiding kritisch

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief