Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen

Donderdag 25 juni 2015


Sinds 1 januari 2007 kan er nog maar beperkt worden afgeschreven op agrarische bedrijfsgebouwen. Afschrijving is alleen mogelijk als de boekwaarde van een gebouw hoger is dan de bodemwaarde. Lang was onduidelijk welke zaken tot het gebouw moesten worden gerekend. De Belastingdienst heeft nu een lijst gepubliceerd waarop staat welke zaken tot het gebouw gerekend moeten worden en daarmee dus onder de afschrijvingsbeperking vallen.


Uitgangspunt is dat onderdelen van een gebouw, de daarbij behorende ondergrond en de aanhorigheden worden gezien als één geheel. Werktuigen die van een gebouw kunnen worden afgescheiden zonder dat ze daarbij beschadigen en die geen gebouwd eigendom zijn, kunnen worden gezien als een afzonderlijk bedrijfsmiddel.


Als de afschrijving van een bepaalde ‘installatie’ wordt beperkt door de bodemwaarde, moet deze samen met het betrokken gebouw, de onder- en omliggende grond en aanhorigheden beschouwd worden als één bedrijfsmiddel bij de toetsing aan de bodemwaarde van dat gebouw.


Voorbeelden van installaties die tot een gebouw behoren: drinkwatervoorziening, elektrische installatie, verlichting en verwarming.


Voorbeelden van installaties die niet tot een gebouw behoren: melkwinningsapparatuur, melkrobot, luchtwassers, demontabele koel- of vriesunit en schermdoeken.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief