Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019

Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan.

Wanneer is er sprake van overmacht?
Met overmacht wordt bedoeld extreme omstandigheden die niet kunnen worden voorspeld of voorkomen. Dit kan extreem weer zijn, zoals langdurige droogte of heftige regenval, of ziekte bij de dieren of gewassen. Maar ook overlijden of een onverwachte onteigening.

Droogte 2019
Het is dit jaar wederom erg droog in Nederland. Wanneer men daardoor niet aan de voorwaarden kan voldoen voor de uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers, graasdierpremie of agrarisch natuurbeheer (ANLb of SNL), kan een beroep op overmacht worden gedaan. RVO kijkt bij de beoordeling naar het neerslagtekort volgens de KNMI-gegevens. Voor zand- en lössgronden wordt uitgegaan van een neerslagtekort van minimaal 250 millimeter, bij de andere grondsoorten van minimaal 300 millimeter. Het gaat om tekorten vanaf 1 april 2019.

Melding beroep op overmacht
De melding moet binnen vijftien werkdagen na het moment dat dit mogelijk was ingediend worden bij RVO. Bijvoorbeeld binnen vijftien dagen na een storm.

Verklaring overbruggingskrediet
Men kan ook een verklaring bij RVO aanvragen, waarmee men vervolgens bij de bank een overbruggingskrediet kan aanvragen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Beroep en overmacht directe betalingen GLB

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief