Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beschikking fosfaatrechten goed controleren

Woensdag 17 januari 2018

De meeste melkveebedrijven hebben inmiddels van RVO.nl de beschikking inzake de vaststelling van de fosfaatrechten ontvangen. Het is raadzaam deze beschikking zorgvuldig te controleren.

Controle gegevens
De volgende gegevens zullen gecontroleerd moeten worden:

    • Is het aantal stuks vee en de verdeling over de verschillende diercategorieën per 2 juli 2015 correct?

 

    • Is het gemiddeld aantal melkkoeien over 2015 juist?

 

    • Klopt de melkproductie per koe?

 

    • Is de fosfaatruimte over 2015 correct vastgesteld? Het gaat daarbij om de grondoppervlakte (grasland, bouwland en natuurterreinen) en de toepassing van fosfaatdifferentiatie.


Hoogte melkproductie per koe
De melkproductie per koe baseert RVO.nl op de melkleverantiegegevens die zij ontvangt van de zuivelfabrieken en het gemiddeld aantal melkkoeien over 2015.

Een hogere melkproductie kan leiden tot een hoger aantal fosfaatrechten. Op zich bestaat de mogelijkheid dat de veehouder aantoont dat er meer melk is geproduceerd dan er is geleverd aan de zuivelfabriek, bijvoorbeeld doordat melk is vervoederd aan de kalveren. Maar indien dit ook in latere jaren het geval is, zal daar eveneens rekening mee moeten worden gehouden bij de jaarlijkse berekening of men binnen de beschikbare fosfaatrechten blijft. Feitelijk is er alleen een voordeel te halen wanneer men in 2015 hoofdzakelijk kalvermelk vervoederde aan de kalveren en men inmiddels is omgeschakeld naar kunstmelk.

Het verhogen van de melkproductie kan daarnaast gevolgen hebben voor de gebruiksnormen. Bij een controle op de gebruiksnormen wordt alle beschikbare informatie meegenomen. Als er voor fosfaatrechten aanvullende informatie beschikbaar is over bijvoorbeeld de melkproductie, dan gebruikt RVO.nl deze informatie ook bij een eventuele controle op de gebruiksnormen.

Bezwaar
Als men het niet eens is met beslissing, kan binnen zes weken na verzending van de beschikking een bezwaarschrift ingediend worden bij RVO.nl.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Beschikking fosfaatrechten goed controleren

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief