Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beschikking fosfaatrechten goed controleren

Woensdag 17 januari 2018

De meeste melkveebedrijven hebben inmiddels van RVO.nl de beschikking inzake de vaststelling van de fosfaatrechten ontvangen. Het is raadzaam deze beschikking zorgvuldig te controleren.

Controle gegevens
De volgende gegevens zullen gecontroleerd moeten worden:

    • Is het aantal stuks vee en de verdeling over de verschillende diercategorieën per 2 juli 2015 correct?

 

    • Is het gemiddeld aantal melkkoeien over 2015 juist?

 

    • Klopt de melkproductie per koe?

 

    • Is de fosfaatruimte over 2015 correct vastgesteld? Het gaat daarbij om de grondoppervlakte (grasland, bouwland en natuurterreinen) en de toepassing van fosfaatdifferentiatie.


Hoogte melkproductie per koe
De melkproductie per koe baseert RVO.nl op de melkleverantiegegevens die zij ontvangt van de zuivelfabrieken en het gemiddeld aantal melkkoeien over 2015.

Een hogere melkproductie kan leiden tot een hoger aantal fosfaatrechten. Op zich bestaat de mogelijkheid dat de veehouder aantoont dat er meer melk is geproduceerd dan er is geleverd aan de zuivelfabriek, bijvoorbeeld doordat melk is vervoederd aan de kalveren. Maar indien dit ook in latere jaren het geval is, zal daar eveneens rekening mee moeten worden gehouden bij de jaarlijkse berekening of men binnen de beschikbare fosfaatrechten blijft. Feitelijk is er alleen een voordeel te halen wanneer men in 2015 hoofdzakelijk kalvermelk vervoederde aan de kalveren en men inmiddels is omgeschakeld naar kunstmelk.

Het verhogen van de melkproductie kan daarnaast gevolgen hebben voor de gebruiksnormen. Bij een controle op de gebruiksnormen wordt alle beschikbare informatie meegenomen. Als er voor fosfaatrechten aanvullende informatie beschikbaar is over bijvoorbeeld de melkproductie, dan gebruikt RVO.nl deze informatie ook bij een eventuele controle op de gebruiksnormen.

Bezwaar
Als men het niet eens is met beslissing, kan binnen zes weken na verzending van de beschikking een bezwaarschrift ingediend worden bij RVO.nl.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Beschikking fosfaatrechten goed controleren

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief