Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beschikking fosfaatrechten goed controleren

Woensdag 17 januari 2018

De meeste melkveebedrijven hebben inmiddels van RVO.nl de beschikking inzake de vaststelling van de fosfaatrechten ontvangen. Het is raadzaam deze beschikking zorgvuldig te controleren.

Controle gegevens
De volgende gegevens zullen gecontroleerd moeten worden:

    • Is het aantal stuks vee en de verdeling over de verschillende diercategorieën per 2 juli 2015 correct?

 

    • Is het gemiddeld aantal melkkoeien over 2015 juist?

 

    • Klopt de melkproductie per koe?

 

    • Is de fosfaatruimte over 2015 correct vastgesteld? Het gaat daarbij om de grondoppervlakte (grasland, bouwland en natuurterreinen) en de toepassing van fosfaatdifferentiatie.


Hoogte melkproductie per koe
De melkproductie per koe baseert RVO.nl op de melkleverantiegegevens die zij ontvangt van de zuivelfabrieken en het gemiddeld aantal melkkoeien over 2015.

Een hogere melkproductie kan leiden tot een hoger aantal fosfaatrechten. Op zich bestaat de mogelijkheid dat de veehouder aantoont dat er meer melk is geproduceerd dan er is geleverd aan de zuivelfabriek, bijvoorbeeld doordat melk is vervoederd aan de kalveren. Maar indien dit ook in latere jaren het geval is, zal daar eveneens rekening mee moeten worden gehouden bij de jaarlijkse berekening of men binnen de beschikbare fosfaatrechten blijft. Feitelijk is er alleen een voordeel te halen wanneer men in 2015 hoofdzakelijk kalvermelk vervoederde aan de kalveren en men inmiddels is omgeschakeld naar kunstmelk.

Het verhogen van de melkproductie kan daarnaast gevolgen hebben voor de gebruiksnormen. Bij een controle op de gebruiksnormen wordt alle beschikbare informatie meegenomen. Als er voor fosfaatrechten aanvullende informatie beschikbaar is over bijvoorbeeld de melkproductie, dan gebruikt RVO.nl deze informatie ook bij een eventuele controle op de gebruiksnormen.

Bezwaar
Als men het niet eens is met beslissing, kan binnen zes weken na verzending van de beschikking een bezwaarschrift ingediend worden bij RVO.nl.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Beschikking fosfaatrechten goed controleren

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief