Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beschikkingen fosfaatrechten jongvee van vleesvee

Woensdag 05 september 2018

RVO.nl is momenteel bezig met het (op verzoek) afgeven van beschikkingen fosfaatrechten voor houders van vrouwelijk jongvee voor vleesvee. Uit de beschikkingen blijkt dat RVO.nl zich (blijkbaar) op het standpunt stelt dat er alleen fosfaatrechten kunnen worden toegekend aan op 2 juli 2015 aanwezig vrouwelijk jongvee dat op enig tijdstip na deze peildatum een kalf heeft gekregen. RVO.nl neemt een hier voor haar veilig standpunt in, maar het gebruikte criterium is niet correct.

Het gaat er namelijk om of het op 2 juli 2015 aanwezige jongvee op dat moment was bedoeld om op termijn een kalf te krijgen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jongvee in eerste instantie is bestemd om een kalf te krijgen, maar uiteindelijk geen kalf krijgt. Bijvoorbeeld het dier wil niet drachtig worden of de veehouder besluit het dier op geslachtsrijpe leeftijd niet te laten dekken of insemineren vanwege onvoldoende ontwikkeling.

In voorkomende gevallen kan een bezwaarschrift ingediend worden. Het is dan wel raadzaam om het standpunt met bewijsstukken te onderbouwen, bijvoorbeeld een dekregistratie waaruit blijkt dat het dier wel is geïnsemineerd/gedekt (maar uiteindelijk niet drachtig is geworden).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Beschikkingen fosfaatrechten jongvee van vleesvee

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief