Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beschikkingen fosfaatrechten jongvee van vleesvee

Woensdag 05 september 2018

RVO.nl is momenteel bezig met het (op verzoek) afgeven van beschikkingen fosfaatrechten voor houders van vrouwelijk jongvee voor vleesvee. Uit de beschikkingen blijkt dat RVO.nl zich (blijkbaar) op het standpunt stelt dat er alleen fosfaatrechten kunnen worden toegekend aan op 2 juli 2015 aanwezig vrouwelijk jongvee dat op enig tijdstip na deze peildatum een kalf heeft gekregen. RVO.nl neemt een hier voor haar veilig standpunt in, maar het gebruikte criterium is niet correct.

Het gaat er namelijk om of het op 2 juli 2015 aanwezige jongvee op dat moment was bedoeld om op termijn een kalf te krijgen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jongvee in eerste instantie is bestemd om een kalf te krijgen, maar uiteindelijk geen kalf krijgt. Bijvoorbeeld het dier wil niet drachtig worden of de veehouder besluit het dier op geslachtsrijpe leeftijd niet te laten dekken of insemineren vanwege onvoldoende ontwikkeling.

In voorkomende gevallen kan een bezwaarschrift ingediend worden. Het is dan wel raadzaam om het standpunt met bewijsstukken te onderbouwen, bijvoorbeeld een dekregistratie waaruit blijkt dat het dier wel is geïnsemineerd/gedekt (maar uiteindelijk niet drachtig is geworden).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Beschikkingen fosfaatrechten jongvee van vleesvee

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief