Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beschikkingen fosfaatrechten jongvee van vleesvee

Woensdag 05 september 2018

RVO.nl is momenteel bezig met het (op verzoek) afgeven van beschikkingen fosfaatrechten voor houders van vrouwelijk jongvee voor vleesvee. Uit de beschikkingen blijkt dat RVO.nl zich (blijkbaar) op het standpunt stelt dat er alleen fosfaatrechten kunnen worden toegekend aan op 2 juli 2015 aanwezig vrouwelijk jongvee dat op enig tijdstip na deze peildatum een kalf heeft gekregen. RVO.nl neemt een hier voor haar veilig standpunt in, maar het gebruikte criterium is niet correct.

Het gaat er namelijk om of het op 2 juli 2015 aanwezige jongvee op dat moment was bedoeld om op termijn een kalf te krijgen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jongvee in eerste instantie is bestemd om een kalf te krijgen, maar uiteindelijk geen kalf krijgt. Bijvoorbeeld het dier wil niet drachtig worden of de veehouder besluit het dier op geslachtsrijpe leeftijd niet te laten dekken of insemineren vanwege onvoldoende ontwikkeling.

In voorkomende gevallen kan een bezwaarschrift ingediend worden. Het is dan wel raadzaam om het standpunt met bewijsstukken te onderbouwen, bijvoorbeeld een dekregistratie waaruit blijkt dat het dier wel is geïnsemineerd/gedekt (maar uiteindelijk niet drachtig is geworden).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Beschikkingen fosfaatrechten jongvee van vleesvee

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief