Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bespaar belasting in Box 3 door uw grondslag te verlagen

Dinsdag 19 december 2017

Over het saldo van uw vermogen; zijnde uw bezittingen minus schulden, moet u belasting betalen. De peildatum voor het vaststellen van uw vermogen is 1 januari 2018. Door uw bezittingen nog voor 1 januari 2018 te verminderen bespaart u dus belasting. Eventueel kan er door een lagere box 3 grondslag recht op zorgtoeslag ontstaan.

Er zijn diverse mogelijkheden om uw bezittingen nog voor 1 januari 2018 te verminderen:

  •  Probeer uitgaven welke u van plan bent in 2018 te doen naar voren te halen en in ieder geval dit jaar te betalen of vooruit te betalen (aanschaf auto, vooruitbetaling verzekeringen)
  •  Betaal belastingaanslagen voor 1 januari 2018, belastingschulden kwalificeren namelijk niet als box 3 schulden
  •  Leen geld, wat op uw spaarrekening staat, uit aan uw BV, het uitgeleende geld verschuift van box 3 naar box 1. U bent dan geen belasting hierover meer verschuldigd in box 3 maar wel in box 1. De belasting die u over de ontvangen rente betaalt  kan echter nog steeds voordeliger zijn dan de belasting in box 3. LET OP: Het uitlenen moet onder zakelijke condities gebeuren en uw brengt uw privévermogen in de risicosfeer van uw onderneming.
  • Stort uw spaargeld als kapitaal in uw eigen BV, u betaalt hierover dan geen belasting meer in box 3. Eventueel kunt u hiermee leningen van de BV aflossen waardoor het rendement op uw geïnvesteerd kapitaal ook nog fors toeneemt. LET OP: U brengt uw vermogen in de risicosfeer van de onderneming.U kunt uw storting weer onbelast uit de BV halen maar bent dan wel notariskosten verschuldigd. Ook krijgt u met de uitkeringstoets te maken waardoor het niet altijd mogelijk is omhet kapitaal terug te betalen. Gezien bovenstaande alleen aan te raden indien u het geld langdurig kunt missen en het geld weinig risico loopt in uw onderneming.
  • Richt een SPAAR BV op, uw overtollige spaarmiddelen komen nu terecht op de spaarrekeningen van de nieuw opgerichte BV en verhuizen daardoor van box 3 naar box 2. Voordeel hiervan is dat het werkelijk rendement wordt belast met vennootschapsbelasting (huidig tarief 20%) en bij eventuele uitkering aan privé met 25 % aanmerkelijk belangheffing. De effectieve heffing is dus 40% van het werkelijk rendement terwijl deze heffing in box 3 bij laagrentende spaarrekeningen tot een paar 100% kan oplopen. Nadeel is dat er eenmalig oprichtingskosten zijn verschuldigd en jaarlijks accountantskosten. Berekeningen wijzen uit dat vanaf spaartegoeden van € 300.000 het voordelig is om een SPAAR BV op te richten.
  • Schenkingen aan kinderen: hebt u plannen om uw kinderen te schenken doe dit dan voor 1 januari. Het vermindert uw box 3 grondslag en u benut dit jaar nog de schenkingsvrijstellingen.
  • Los uw kleine hypotheek af als de rente die u betaalt toch geen aftrek oplevert. Uw spaargeld in box 3 verminderd hiermee en uw rendement wordt hoger. LET OP: het kabinet heeft voorgesteld om de wet Hillen geleidelijk aan te gaan afbouwen waardoor u op termijn weer belasting bent verschuldigd over het huurwaardeforfait van de woning.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog advies wensen dan staan wij graag klaar voor u!

 

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief