Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bestaan pachtovereenkomst niet bewezen

Woensdag 24 mei 2017

Pacht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie.

De tegenprestatie hoeft niet in geld te zijn, maar is ook in een andere vorm mogelijk. Voor het bewijzen van het bestaan van pacht moet echter wel duidelijk zijn dat dit is afgesproken tussen verpachter en pachter.

In een zaak voor het Gerechtshof draaide het om de vraag of er sprake was van een pachtovereenkomst. Een melkveehouder had een perceel grasland in gebruik van zijn broer en had zelf een kleiner perceel in gebruik gegeven aan zijn broer voor rozenbottelteelt. Nadat de verhoudingen tussen beiden verstoord raakten, sloot de broer het graslandperceel af voor de melkveehouder en liet hij zijn eigen vee op het perceel grazen.

De melkveehouder stelde dat er sprake was van pacht en vorderde het graslandperceel onvoorwaardelijk en onbezwaard aan hem ter beschikking te stellen.

Het hof wees de vordering van de melkveehouder af. Het was niet aannemelijk geworden dat de melkveehouder een tegenprestatie had voldaan voor het gebruik van het perceel. Hij kon niet bewijzen de tegenprestatie bestond uit het in gebruik geven van het rozenbottelperceel. Verder hadden beide partijen ‘ervaring’ met een schriftelijke pachtovereenkomst, waardoor ze wisten aan welke voorwaarden een pachtovereenkomst moet voldoen. Als ze een pachtovereenkomst hadden willen sluiten, had het voor de hand gelegen dat zij dit schriftelijk hadden vastgelegd. Het feit dat zij dit niet hadden gedaan en dat de melkveehouder ook geen procedure was gestart tot schriftelijke vastlegging van de pachtovereenkomst, deed afbreuk aan de stelling van de melkveehouder dat er sprake was van pacht.

De vordering van de melkveehouder werd afgewezen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Bestaan pachtovereenkomst niet bewezen

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief