Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bestaan pachtovereenkomst niet bewezen

Woensdag 24 mei 2017

Pacht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie.

De tegenprestatie hoeft niet in geld te zijn, maar is ook in een andere vorm mogelijk. Voor het bewijzen van het bestaan van pacht moet echter wel duidelijk zijn dat dit is afgesproken tussen verpachter en pachter.

In een zaak voor het Gerechtshof draaide het om de vraag of er sprake was van een pachtovereenkomst. Een melkveehouder had een perceel grasland in gebruik van zijn broer en had zelf een kleiner perceel in gebruik gegeven aan zijn broer voor rozenbottelteelt. Nadat de verhoudingen tussen beiden verstoord raakten, sloot de broer het graslandperceel af voor de melkveehouder en liet hij zijn eigen vee op het perceel grazen.

De melkveehouder stelde dat er sprake was van pacht en vorderde het graslandperceel onvoorwaardelijk en onbezwaard aan hem ter beschikking te stellen.

Het hof wees de vordering van de melkveehouder af. Het was niet aannemelijk geworden dat de melkveehouder een tegenprestatie had voldaan voor het gebruik van het perceel. Hij kon niet bewijzen de tegenprestatie bestond uit het in gebruik geven van het rozenbottelperceel. Verder hadden beide partijen ‘ervaring’ met een schriftelijke pachtovereenkomst, waardoor ze wisten aan welke voorwaarden een pachtovereenkomst moet voldoen. Als ze een pachtovereenkomst hadden willen sluiten, had het voor de hand gelegen dat zij dit schriftelijk hadden vastgelegd. Het feit dat zij dit niet hadden gedaan en dat de melkveehouder ook geen procedure was gestart tot schriftelijke vastlegging van de pachtovereenkomst, deed afbreuk aan de stelling van de melkveehouder dat er sprake was van pacht.

De vordering van de melkveehouder werd afgewezen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Bestaan pachtovereenkomst niet bewezen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief