Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Betaalschema en bedragen GLB 2016

Woensdag 16 november 2016

In een brief heeft de staatssecretaris van Economische Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd over het betaalschema van de regelingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Tevens wordt de waarde van de betalingsrechten gewijzigd en zijn de hoogtes van enkele premies aangepast.

Uitbetaling basisbetalingen
Vanaf 1 december starten de basisbetalingen, nadat de voorgeschreven controles zijn afgerond. Op 31 december 2016 heeft naar verwachting 85% van de aanvragers een besluit ontvangen en op 31 januari 2017 95% van de aanvragers. De resterende 5% wordt voor 30 juni 2017 afgehandeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een voorschot te verstrekken.

Uitbetaling vergroeningsbetaling
De vergroeningsbetaling wordt zoveel mogelijk samen met de basispremie uitbetaald. Er zijn echter vergroeningscontroles die pas na 1 januari 2017 gedaan kunnen worden. Dit zal met name gelden voor akkerbouwbedrijven.

Vaststelling waarde betalingsrechten
De waarde van de betalingsrechten per 15 mei 2016 wordt met 1,874% verhoogd. Reden hiervoor is dat een gedeelte van het beschikbare budget in 2015 niet is uitbetaald, omdat in 2015 na controle op de voorwaarden geen betalingsrechten zijn geregistreerd bij ondernemers die zeer beperkt landbouwactiviteiten uitvoeren.

Extra betaling jonge landbouwers
De extra betaling voor jonge landbouwers is voor het jaar 2016 vastgesteld op € 44,38 per hectare voor maximaal 90 hectare (2015: € 52,96 per hectare). Dit jaar is voor meer hectares betaling aangevraagd, waardoor het bedrag lager wordt.

Graasdierpremie
Dit jaar is voor meer schapen de graasdierpremie aangevraagd, waardoor een overschrijding van het budget wordt verwacht. Daarom wordt de premie voor schapen verlaagd naar € 21,07 per schaap. Het budget voor de graasdierpremie voor runderen is niet volledig benut, waardoor voor deze dieren geen korting hoeft te worden toegepast. De premie per rund bedraagt € 160.

Korting directe betalingen
Na controle van de aanvragen tot nu toe blijkt dat er in 2016 een lichte overschrijding van het beschikbare budget voor directe betalingen is. Om dit te voorkomen worden de directe betalingen in 2016 gekort met 0,607% (2015: € 0,728%).

Voorts vindt er in 2016 een korting van 1,353905% plaats op betalingen vanaf € 2.000 ten behoeve van reservering van crisisuitgaven 2016 (financiële discipline). Wanneer de reservering niet gebruikt hoeft te worden, wordt de korting in het volgende jaar alsnog uitbetaald.

Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer
De SNL-betalingen starten vanaf 1 januari 2017 en zijn naar verwachting op 15 mei 2017 afgerond. De ANLB-betalingen starten vanaf medio januari 2017 en zullen binnen de wettelijke termijn worden afgerond.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Betaalschema en bedragen GLB 2016

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief