Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Betalingsrechten uit Nationale reserve 2018

Woensdag 28 februari 2018

In 2018 kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalings­rechten aanvragen uit de Nationale reserve:  1. Jonge landbouwers.

  2. Startende landbouwers.

  3. Landbouwers die in 2015 90 dagen of langer geen landbouwactiviteiten konden uitoefenen op perce­len vanwege de aanleg van openbare werken of van nutsvoorzieningen. Op deze percelen mogen niet eerder betalingsrechten zijn toegewezen. Be­wijsstukken moeten uiterlijk 15 mei via ‘Digitaal post versturen’ naar RVO.nl gestuurd worden.

  4. Landbouwers die hebben meegedaan aan de set-aside regeling en deze grond weer als landbouwgrond in gebruik hebben genomen.

  5. Landbouwers die percelen grond in gebruik hebben waarop in 2015, 2016 en 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend, omdat er een niet-subsidiabele N-code op lag.De waarde van een betalingsrecht uit de Nationale re­serve bedraagt € 265 tot € 270 per hectare. Er worden geen betalingsrechten uit de Nationale reserve toegekend als men minder dan 0,30 hectare subsidiabele landbouwgrond heeft waarop nog geen rechten zijn toegekend. Bij jonge landbouwers en starters wordt hierbij uitgegaan van het aantal ‘vrije hectares’. Dit aantal wordt bepaald door het geconstateerde aantal hectares subsidiabele landbouwgrond te verminderen:  • met het totaal aantal betalingsrechten in eigendom op 15 mei 2018 of, als dit hoger is, het aantal betalingsrechten dat eerder is toegekend bij de eerste toekenning in 2015, en

  • met eventuele gehuurde betalingsrechten op 15 mei 2018.Bij de categorieën 3 t/m 5 moet men in de Gecombineerde opgave aangeven om welke percelen het gaat.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Betalingsrechten uit Nationale reserve 2018

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief