Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Betalingsrechten uit Nationale reserve 2018

Woensdag 28 februari 2018

In 2018 kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalings­rechten aanvragen uit de Nationale reserve:  1. Jonge landbouwers.

  2. Startende landbouwers.

  3. Landbouwers die in 2015 90 dagen of langer geen landbouwactiviteiten konden uitoefenen op perce­len vanwege de aanleg van openbare werken of van nutsvoorzieningen. Op deze percelen mogen niet eerder betalingsrechten zijn toegewezen. Be­wijsstukken moeten uiterlijk 15 mei via ‘Digitaal post versturen’ naar RVO.nl gestuurd worden.

  4. Landbouwers die hebben meegedaan aan de set-aside regeling en deze grond weer als landbouwgrond in gebruik hebben genomen.

  5. Landbouwers die percelen grond in gebruik hebben waarop in 2015, 2016 en 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend, omdat er een niet-subsidiabele N-code op lag.De waarde van een betalingsrecht uit de Nationale re­serve bedraagt € 265 tot € 270 per hectare. Er worden geen betalingsrechten uit de Nationale reserve toegekend als men minder dan 0,30 hectare subsidiabele landbouwgrond heeft waarop nog geen rechten zijn toegekend. Bij jonge landbouwers en starters wordt hierbij uitgegaan van het aantal ‘vrije hectares’. Dit aantal wordt bepaald door het geconstateerde aantal hectares subsidiabele landbouwgrond te verminderen:  • met het totaal aantal betalingsrechten in eigendom op 15 mei 2018 of, als dit hoger is, het aantal betalingsrechten dat eerder is toegekend bij de eerste toekenning in 2015, en

  • met eventuele gehuurde betalingsrechten op 15 mei 2018.Bij de categorieën 3 t/m 5 moet men in de Gecombineerde opgave aangeven om welke percelen het gaat.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Betalingsrechten uit Nationale reserve 2018

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief