Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Betalingsregeling voor procederende bedrijven fosfaatreductieplan

Woensdag 15 november 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkent dat de uitspraak van het Gerechtshof over het fosfaatreductieplan grote gevolgen heeft voor de betrokken melkveebedrijven. Zij wil echter niet tegemoetkomen aan de bedrijven die hangende de procedures geen gevolg hebben gegeven aan de Regeling fosfaatreductieplan en daardoor met heffingen worden geconfronteerd. Daarmee zouden deze bedrijven in een gunstiger positie worden gebracht dan hun sectorgenoten die zich wel aan de regeling hebben gehouden. Wel is de minister bereid een betalingsregeling te treffen om acute financiële problemen door de alsnog verschuldigde heffing te voorkomen.

De uitspraak van het Gerechtshof betekent volgens de minister niet dat voor individuele bedrijven geen sprake meer zou kunnen zijn van een individuele en disproportionele last. Of hiervan sprake is moet per bedrijf worden bepaald en hiervoor staat de bestuursrechtelijke rechtsgang open. Maar volgens de minister moet er sprake zijn van bijzondere omstandigheden, die niet voor alle veehouders gelden. Niet ieder vermogensverlies zal hebben te gelden als een disproportionele last.

De door de minister genoemde toetsing voor individuele bedrijven zal een zware en tijdrovende procedure opleveren met een onzekere uitkomst.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Betalingsregeling voor procederende bedrijven fosfaatreductieplan

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief