Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Betalingsregeling voor procederende bedrijven fosfaatreductieplan

Woensdag 15 november 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkent dat de uitspraak van het Gerechtshof over het fosfaatreductieplan grote gevolgen heeft voor de betrokken melkveebedrijven. Zij wil echter niet tegemoetkomen aan de bedrijven die hangende de procedures geen gevolg hebben gegeven aan de Regeling fosfaatreductieplan en daardoor met heffingen worden geconfronteerd. Daarmee zouden deze bedrijven in een gunstiger positie worden gebracht dan hun sectorgenoten die zich wel aan de regeling hebben gehouden. Wel is de minister bereid een betalingsregeling te treffen om acute financiële problemen door de alsnog verschuldigde heffing te voorkomen.

De uitspraak van het Gerechtshof betekent volgens de minister niet dat voor individuele bedrijven geen sprake meer zou kunnen zijn van een individuele en disproportionele last. Of hiervan sprake is moet per bedrijf worden bepaald en hiervoor staat de bestuursrechtelijke rechtsgang open. Maar volgens de minister moet er sprake zijn van bijzondere omstandigheden, die niet voor alle veehouders gelden. Niet ieder vermogensverlies zal hebben te gelden als een disproportionele last.

De door de minister genoemde toetsing voor individuele bedrijven zal een zware en tijdrovende procedure opleveren met een onzekere uitkomst.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Betalingsregeling voor procederende bedrijven fosfaatreductieplan

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief