Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Betalingsregeling voor procederende bedrijven fosfaatreductieplan

Woensdag 15 november 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkent dat de uitspraak van het Gerechtshof over het fosfaatreductieplan grote gevolgen heeft voor de betrokken melkveebedrijven. Zij wil echter niet tegemoetkomen aan de bedrijven die hangende de procedures geen gevolg hebben gegeven aan de Regeling fosfaatreductieplan en daardoor met heffingen worden geconfronteerd. Daarmee zouden deze bedrijven in een gunstiger positie worden gebracht dan hun sectorgenoten die zich wel aan de regeling hebben gehouden. Wel is de minister bereid een betalingsregeling te treffen om acute financiële problemen door de alsnog verschuldigde heffing te voorkomen.

De uitspraak van het Gerechtshof betekent volgens de minister niet dat voor individuele bedrijven geen sprake meer zou kunnen zijn van een individuele en disproportionele last. Of hiervan sprake is moet per bedrijf worden bepaald en hiervoor staat de bestuursrechtelijke rechtsgang open. Maar volgens de minister moet er sprake zijn van bijzondere omstandigheden, die niet voor alle veehouders gelden. Niet ieder vermogensverlies zal hebben te gelden als een disproportionele last.

De door de minister genoemde toetsing voor individuele bedrijven zal een zware en tijdrovende procedure opleveren met een onzekere uitkomst.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Betalingsregeling voor procederende bedrijven fosfaatreductieplan

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief