Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bezoekersverbod voor pluimveebedrijven

Dinsdag 15 november 2016

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 14 november aanvullende maatregelen genomen in verband met de toenemende dreiging van vogelgriep. Voor heel Nederland gold al een ophok- en afschermplicht voor vogels. Voor bedrijven met vogels geldt nu ook een bezoekersregeling en een registratieplicht voor bezoekers.

Bezoekersregeling
De bezoekersregeling houdt in dat de toegang tot bedrijven waar gevogelte aanwezig is of normaliter wordt gehouden voor bezoekers verboden is, met uitzondering van het woonhuis of een boerderijwinkel of –camping of andere agrarische nevenactiviteit, mits fysiek gescheiden van de vogelverblijfplaatsen. Bepaalde categorieën bezoekers (zoals politie of medische hulpverleners) hebben onder omstandigheden wel toegang tot de vogelverblijfplaatsen, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van aanwezige personen in de stal. Een dierenarts mag bijvoorbeeld wel de stal in als er sprake is van ziek pluimvee, maar een adviseur van de veevoerindustrie mag niet de stal in om te beoordelen of de kippen goed groeien. Dit laatste is niet noodzakelijk voor diergezondheid of dieren. Personeel van de bedrijven mogen slechts onder voorwaarden het bedrijf betreden.

Bijhouden bezoekregister
Een houder van gevogelte moet een register bijhouden van degenen die zijn inrichting hebben bezocht (alle bezoeken aan vogelverblijfplaatsen). Het bezoekregister bevat in ieder geval de volgende gegevens:  • naam, adres en woonplaats bezoeker;

  • soort en kenteken vervoermiddel;

  • reden van bezoek;

  • datum en tijdstip aankomst en vertrek bezoeker.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Bezoekersverbod voor pluimveebedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief