Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bezoekersverbod voor pluimveebedrijven

Dinsdag 15 november 2016

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 14 november aanvullende maatregelen genomen in verband met de toenemende dreiging van vogelgriep. Voor heel Nederland gold al een ophok- en afschermplicht voor vogels. Voor bedrijven met vogels geldt nu ook een bezoekersregeling en een registratieplicht voor bezoekers.

Bezoekersregeling
De bezoekersregeling houdt in dat de toegang tot bedrijven waar gevogelte aanwezig is of normaliter wordt gehouden voor bezoekers verboden is, met uitzondering van het woonhuis of een boerderijwinkel of –camping of andere agrarische nevenactiviteit, mits fysiek gescheiden van de vogelverblijfplaatsen. Bepaalde categorieën bezoekers (zoals politie of medische hulpverleners) hebben onder omstandigheden wel toegang tot de vogelverblijfplaatsen, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van aanwezige personen in de stal. Een dierenarts mag bijvoorbeeld wel de stal in als er sprake is van ziek pluimvee, maar een adviseur van de veevoerindustrie mag niet de stal in om te beoordelen of de kippen goed groeien. Dit laatste is niet noodzakelijk voor diergezondheid of dieren. Personeel van de bedrijven mogen slechts onder voorwaarden het bedrijf betreden.

Bijhouden bezoekregister
Een houder van gevogelte moet een register bijhouden van degenen die zijn inrichting hebben bezocht (alle bezoeken aan vogelverblijfplaatsen). Het bezoekregister bevat in ieder geval de volgende gegevens:  • naam, adres en woonplaats bezoeker;

  • soort en kenteken vervoermiddel;

  • reden van bezoek;

  • datum en tijdstip aankomst en vertrek bezoeker.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Bezoekersverbod voor pluimveebedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief