Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bezwaar afwijzing betalingsrechten en overdracht

Woensdag 04 mei 2016

Indien men bezwaar heeft gemaakt of nog gaat maken tegen de afwijzing van de toekenning van betalingsrechten en men de bedoeling heeft bij gegrondverklaring van het bezwaar de rechten dit jaar te verhuren of te verkopen, moet dit uiterlijk 15 mei 2016 aan de RVO.nl kenbaar gemaakt worden.


In dat geval zal er wel binnen zes weken na de datum van de afwijzing, maar uiterlijk 15 mei, bezwaar gemaakt moeten worden. Indien het bezwaarschrift nog ingediend moet worden, moet hierin vermeld worden dat men de betalingsrechten wil overdragen. Daarbij moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam en Kvk-nummer koper of huurder, het aantal betalingsrechten die men wil overdragen, of het om verkoop of verhuur gaat en bij verhuur wat de einddatum is.


Indien er al een bezwaar is ingediend tegen de afwijzing van betalingsrechten en men niet aangegeven heeft betalingsrechten te willen overdragen, neemt de RVO.nl contact op met de indiener van het bezwaarschrift om te vragen of men betalingsrechten wil overdragen. Het is echter raadzaam om in een dergelijke situatie zelf een schriftelijk verzoek in te dienen bij RVO.nl.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Bezwaar afwijzing betalingsrechten en overdracht

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief