Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bezwaar maken tegen kosten NVWA

Donderdag 06 oktober 2016

De Raad van State heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek verricht naar de tarieven van de NVWA, welke de laatste jaren ver­schillende keren zijn verhoogd.

De Raad van State vindt het op zich terecht dat de kos­ten voor vergunningen en toelatingen worden door­berekend aan het bedrijfsleven, omdat er een aanwijs­bare tegenprestatie tegenover staat. Wel mag de over­heid alleen de werkelijk gemaakte kosten doorbereke­nen. Indien de kosten van de NVWA substan­tieel ho­ger zijn dan op 31 december 2014, zonder dat er spra­ke is van een relevante uitbreiding van taken of inten­si­vering van werkzaamheden, moeten deze extra kosten in beginsel uit algemene middelen bekostigd worden.

De kosten van toezicht op naleving van regelgeving behoren volgens de Raad van State niet te worden doorberekend, omdat dit een overheidstaak is. Dit standpunt heeft het kabinet ook zelf ingenomen. Het tarievenstelsel van de NVWA maakt echter geen dui­delijk onderscheid tussen de kosten voor toelating, toezicht op de naleving en repressieve handhaving. Daardoor is ook niet te beoordelen in hoeverre de doorberekening voldoet aan het kabinetsstandpunt en of de NVWA bijvoorbeeld kosten in rekening brengt voor het toezicht op naleving.

Worden er kosten voor toezicht op naleving bij u in rekening gebracht of zijn de kosten voor vergunningen en toelatingen fors gestegen, maak dan tijdig bezwaar bij de NVWA. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u het bedrag niet hoeft te betalen. Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard, dient de NVWA het te veel betaalde bedrag terug te beta­len.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Bezwaar maken tegen kosten NVWA

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief