Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bezwaar tegen intrekking POR-ontheffing

Donderdag 15 maart 2018

Diverse varkens- en pluimveehouders zijn gedupeerd door het intrekken van de ontheffingsregeling productierechten (POR). De Rechtbank Den Haag heeft op 1 maart j.l. een uitspraak gedaan in een kort geding dat een aantal ontheffingshouders en belangenorganisatie hadden aangespannen tegen de Staat. De rechtbank verklaarde de vordering tot verlenging van de POR-regeling niet-ontvankelijk, omdat ontheffingshouders de mogelijkheid hebben om hierover een uitspraak van de bestuursrechter (College van Beroep voor het bedrijfsleven) te krijgen. Zij is dan volgens haar niet bevoegd om een uitspraak te doen.

Het advies aan (voormalige) ontheffingshouders is daarom om bij het Ministerie van LNV een verzoek tot verlenging van de ontheffing in te dienen op basis van artikel 38 lid 2 Meststoffenwet. Wanneer dat verzoek wordt geweigerd, kan hiertegen bezwaar worden gemaakt. Ook kan tijdens de bezwaartermijn een voorlopige voorziening (bijv. voorlopige ontheffing) worden verzocht bij de bestuursrechter.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Bezwaar tegen intrekking POR-ontheffing

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief