Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Biedt extra toets oplossing voor knelgevallen?

Donderdag 10 augustus 2017

RVO biedt melkveehouders die in dezelfde situatie zitten als de bedrijven die via de voorzieningenrechter buitenwerkingstelling van het Fosfaatreductieplan hebben gekregen een extra oplossing. Deze bestaat uit de mogelijkheid om middels een zogenaamde toets aan te tonen dat zij ook buitensporig geraakt worden door het Fosfaatreductieplan en daarmee om buitenwerking stellen van de regeling voor hun bedrijf kunnen vragen. Door die toets moet, onder andere door het overleggen van een aantal bewijsstukken, duidelijk worden dat zij in dezelfde situatie zitten als de drie groepen melkveehouders waar de voorzieningenrechter uitspraak voor heeft gedaan.


In een recente uitspraak kreeg de Staat de rechter ook een beetje achter zich met de overweging dat moet worden vastgesteld of de melkveehouders die zich knelgeval voelen ook inderdaad gelijk zijn aan de gevallen waarover op 4 mei 2017 is beslist. Hiervoor is de zogenaamde ‘lichte toets’ ontwikkeld; een korte en snelle werkwijze waarmee wordt vastgesteld of er sprake is van gelijke gevallen.


Melkveehouders kunnen op verzoek laten vaststellen of zij aan deze criteria voldoen. Op grond van de uitspraken van de voorzieningenrechter wordt de Regeling Fosfaatreductieplan 2017 ook buiten werking gesteld voor die boeren die volgens deze toets aan de criteria voor gelijke gevallen voldoen. De Staat (RVO in de praktijk) voert deze toets binnen veertien dagen uit, nadat alle noodzakelijke stukken zijn overlegd. De toets houdt in dat RVO beoordeelt of de eiser grondgebonden is gegroeid en voor de peildatum van 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen is aangegaan.


De Staatssecretaris heeft Hoger beroep ingesteld tegen de uitspraken voor de voorzieningenrechter. In dat Hoger beroep zal de Staatssecretaris ongetwijfeld vorderen dat de Regeling met terugwerkende kracht weer wordt ingevoerd. Of dat wordt toegewezen is de vraag, maar is wel een risico dat ook bij een buitenwerkingstelling van de Regeling op basis van de lichte toets kan spelen.


Het Fosfaatreductieplan is de opmaat voor de fosfaatrechten. Erkenning als knelgeval op basis van de Regeling of op basis van de uitspraak van de voorzieningenrechter kan een belangrijk bewijsstuk zijn bij de erkenning als knelgeval bij de toekenning van fosfaatrechten. In dat geval kan het zijn dat de lichte toets onvoldoende bewijs biedt, maar is in ieder geval een eerste stap.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Biedt extra toets oplossing voor knelgevallen?

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief