Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Biedt extra toets oplossing voor knelgevallen?

Donderdag 10 augustus 2017

RVO biedt melkveehouders die in dezelfde situatie zitten als de bedrijven die via de voorzieningenrechter buitenwerkingstelling van het Fosfaatreductieplan hebben gekregen een extra oplossing. Deze bestaat uit de mogelijkheid om middels een zogenaamde toets aan te tonen dat zij ook buitensporig geraakt worden door het Fosfaatreductieplan en daarmee om buitenwerking stellen van de regeling voor hun bedrijf kunnen vragen. Door die toets moet, onder andere door het overleggen van een aantal bewijsstukken, duidelijk worden dat zij in dezelfde situatie zitten als de drie groepen melkveehouders waar de voorzieningenrechter uitspraak voor heeft gedaan.


In een recente uitspraak kreeg de Staat de rechter ook een beetje achter zich met de overweging dat moet worden vastgesteld of de melkveehouders die zich knelgeval voelen ook inderdaad gelijk zijn aan de gevallen waarover op 4 mei 2017 is beslist. Hiervoor is de zogenaamde ‘lichte toets’ ontwikkeld; een korte en snelle werkwijze waarmee wordt vastgesteld of er sprake is van gelijke gevallen.


Melkveehouders kunnen op verzoek laten vaststellen of zij aan deze criteria voldoen. Op grond van de uitspraken van de voorzieningenrechter wordt de Regeling Fosfaatreductieplan 2017 ook buiten werking gesteld voor die boeren die volgens deze toets aan de criteria voor gelijke gevallen voldoen. De Staat (RVO in de praktijk) voert deze toets binnen veertien dagen uit, nadat alle noodzakelijke stukken zijn overlegd. De toets houdt in dat RVO beoordeelt of de eiser grondgebonden is gegroeid en voor de peildatum van 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen is aangegaan.


De Staatssecretaris heeft Hoger beroep ingesteld tegen de uitspraken voor de voorzieningenrechter. In dat Hoger beroep zal de Staatssecretaris ongetwijfeld vorderen dat de Regeling met terugwerkende kracht weer wordt ingevoerd. Of dat wordt toegewezen is de vraag, maar is wel een risico dat ook bij een buitenwerkingstelling van de Regeling op basis van de lichte toets kan spelen.


Het Fosfaatreductieplan is de opmaat voor de fosfaatrechten. Erkenning als knelgeval op basis van de Regeling of op basis van de uitspraak van de voorzieningenrechter kan een belangrijk bewijsstuk zijn bij de erkenning als knelgeval bij de toekenning van fosfaatrechten. In dat geval kan het zijn dat de lichte toets onvoldoende bewijs biedt, maar is in ieder geval een eerste stap.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Biedt extra toets oplossing voor knelgevallen?

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief