Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Biedt extra toets oplossing voor knelgevallen?

Donderdag 10 augustus 2017

RVO biedt melkveehouders die in dezelfde situatie zitten als de bedrijven die via de voorzieningenrechter buitenwerkingstelling van het Fosfaatreductieplan hebben gekregen een extra oplossing. Deze bestaat uit de mogelijkheid om middels een zogenaamde toets aan te tonen dat zij ook buitensporig geraakt worden door het Fosfaatreductieplan en daarmee om buitenwerking stellen van de regeling voor hun bedrijf kunnen vragen. Door die toets moet, onder andere door het overleggen van een aantal bewijsstukken, duidelijk worden dat zij in dezelfde situatie zitten als de drie groepen melkveehouders waar de voorzieningenrechter uitspraak voor heeft gedaan.


In een recente uitspraak kreeg de Staat de rechter ook een beetje achter zich met de overweging dat moet worden vastgesteld of de melkveehouders die zich knelgeval voelen ook inderdaad gelijk zijn aan de gevallen waarover op 4 mei 2017 is beslist. Hiervoor is de zogenaamde ‘lichte toets’ ontwikkeld; een korte en snelle werkwijze waarmee wordt vastgesteld of er sprake is van gelijke gevallen.


Melkveehouders kunnen op verzoek laten vaststellen of zij aan deze criteria voldoen. Op grond van de uitspraken van de voorzieningenrechter wordt de Regeling Fosfaatreductieplan 2017 ook buiten werking gesteld voor die boeren die volgens deze toets aan de criteria voor gelijke gevallen voldoen. De Staat (RVO in de praktijk) voert deze toets binnen veertien dagen uit, nadat alle noodzakelijke stukken zijn overlegd. De toets houdt in dat RVO beoordeelt of de eiser grondgebonden is gegroeid en voor de peildatum van 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen is aangegaan.


De Staatssecretaris heeft Hoger beroep ingesteld tegen de uitspraken voor de voorzieningenrechter. In dat Hoger beroep zal de Staatssecretaris ongetwijfeld vorderen dat de Regeling met terugwerkende kracht weer wordt ingevoerd. Of dat wordt toegewezen is de vraag, maar is wel een risico dat ook bij een buitenwerkingstelling van de Regeling op basis van de lichte toets kan spelen.


Het Fosfaatreductieplan is de opmaat voor de fosfaatrechten. Erkenning als knelgeval op basis van de Regeling of op basis van de uitspraak van de voorzieningenrechter kan een belangrijk bewijsstuk zijn bij de erkenning als knelgeval bij de toekenning van fosfaatrechten. In dat geval kan het zijn dat de lichte toets onvoldoende bewijs biedt, maar is in ieder geval een eerste stap.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Biedt extra toets oplossing voor knelgevallen?

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief