Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

Donderdag 15 oktober 2015

Sinds februari van dit jaar is het niet meer nodig om een gewasbeschermingsplan op te stellen. In dit plan moest vooraf aangegeven worden welke maatregelen men wou nemen om ziekten en plagen te voorkomen.


Daarvoor in de plaats is de gewasbeschermingsmonitor gekomen. Hierin moeten de daadwerkelijk getroffen maatregelen gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbestrijding en toegepaste gewasbeschermingsmiddelen. Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter onderbouwen.


Een ieder die voornemens is om een gewasbeschermingsmiddel te gebruiken dat geschikt is voor professioneel gebruik moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermingsmonitor bijhouden. De gewasbeschermingsmonitor moet binnen twee maanden na de teelt worden afgerond. De teler is vrij in de inrichting van zijn administratie van de maatregelen. Het bewaren van perceelsgegevens, afleveringsbonnen zaad- en pootgoed en facturen van loonwerkzaamheden is al een vorm van administratie.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief