Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

Donderdag 15 oktober 2015

Sinds februari van dit jaar is het niet meer nodig om een gewasbeschermingsplan op te stellen. In dit plan moest vooraf aangegeven worden welke maatregelen men wou nemen om ziekten en plagen te voorkomen.


Daarvoor in de plaats is de gewasbeschermingsmonitor gekomen. Hierin moeten de daadwerkelijk getroffen maatregelen gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbestrijding en toegepaste gewasbeschermingsmiddelen. Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter onderbouwen.


Een ieder die voornemens is om een gewasbeschermingsmiddel te gebruiken dat geschikt is voor professioneel gebruik moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermingsmonitor bijhouden. De gewasbeschermingsmonitor moet binnen twee maanden na de teelt worden afgerond. De teler is vrij in de inrichting van zijn administratie van de maatregelen. Het bewaren van perceelsgegevens, afleveringsbonnen zaad- en pootgoed en facturen van loonwerkzaamheden is al een vorm van administratie.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief