Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bijna 2019.....

Dinsdag 18 december 2018

Economische groei leidt tot positiviteit in het bedrijfsleven ten aanzien van verwachtingen voor het jaar 2019.

-      30% van de ondernemers verwacht omzetgroei in 2019;
-      17% van de ondernemers verwacht in 2019 het personeelsbestand uit te breiden;
-      19% van de ondernemers verwacht dat hun investeringsniveau in 2019 hoger uitvalt dan in 2018.

Mooie ontwikkelingen en uitdagingen derhalve voor de ondernemer. Zo makkelijk als het klinkt om “gewoon” mee te liften op de economische groei is het natuurlijk niet. Economische groei op lange termijn veronderstellen is meer dan ooit een risico, we hebben te kampen met steeds meer veranderingen en schommelingen waar we zeker niet altijd invloed op kunnen uitoefenen. Politieke ontwikkelingen en onzekerheden zoals bijvoorbeeld het klimaatplan en de Brexit die van grote invloed (kunnen) zijn op de economie en de bedrijfsvoering. Voortdurend aanpassen aan de omstandigheden is wenselijk / noodzakelijk om van economische ontwikkelingen te profiteren.

Het belang van veranderende omstandigheden moet dus worden onderkend, daarmee zeker ook de noodzaak om de gevolgen van veranderende omstandigheden (operationeel en financieel) te monitoren om waar nodig tijdig bij te sturen, maar laten we voorop stellen dat de economie volop kansen en uitdagingen biedt waarbij angst niet de eerste raadgever mag zijn. De ondernemer zal beslissingen moeten (durven) nemen met in het achterhoofd dat investeringen niet automatisch leiden tot meer omzet en dat meer omzet niet automatisch leidt tot een hogere marge. Bij uitbreiding van het personeelsbestand laat het tekort in het aanbod van personeel zich voelen. Liefst 26% van de bedrijven zegt zich hierdoor belemmerd te voelen bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten.

Waar haal je medewerkers vandaan? Met het laagste werkloosheidspercentage sinds 2001 is de vijver waarin we moeten vissen mager gevuld waarbij het nog de vraag is in hoeverre deze groep geschikt is voor de betreffende functie(s). Denk daarom met name ook aan medewerkers met een deeltijdbaan die bereid zijn meer te werken, probeer dit op een goede manier te stimuleren en betrek je medewerkers hierin. Mogelijk dat de deeltijdbaan is ingegeven door de druk in een bepaalde periode van het jaar, steek die voor de betreffende medeweker(s) drukke periode flexibel(er) in en mogelijk dat je hen op andere momenten in het jaar voltijd kunt inzetten. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op studenten, geef ruimte in opleidings- of examenweken en profiteer in vakantieperioden. Investeren in bestaand en nieuw personeelsbestand, niet eenvoudig maar wel één van de sleutels naar succes.

Het jaar 2019 lacht ons toe, we zijn ons ervan bewust dat omstandigheden vaker aan veranderingen onderhevig zijn en dat vraagt extra inlevings- en aanpassingsvermogen maar de ontstane situatie biedt alle kansen om van 2019 een prachtig, ondernemend jaar te maken.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief