Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


BKR-registratie door telefoon(abonnement)

Woensdag 14 juni 2017

Voor ondernemers met een eenmanszaak, VOF, CV of maatschap geldt per 1 mei 2017 dat een lening voor een mobiele telefoon hoger dan € 250,- wordt geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Voorheen was de afbetaling van de mobiele telefoon verwerkt in de maandelijkse abonnementskosten. Dat mag echter niet meer. Wordt de aanschafprijs van de mobiele telefoon niet ineens betaald dan is er sprake van een koop op afbetaling. Hetgeen wordt aangemerkt als een lening in de vorm van aflopend krediet.

Per 1 mei 2017 wordt een dergelijke lening voor een mobiele telefoon BKR-geregistreerd als het bedrag van de lening hoger is dan € 250,-. De maandelijkse kosten voor het gebruik van mobiel internet, bellen en sms’en tellen voor de registratie niet mee.

Als ondernemer dient u zich te realiseren dat een dergelijke BKR-registratie voor kredietverstrekkers zoals banken (mede) reden kan zijn om minder krediet aan u te willen verstrekken. Hetgeen betekent dat een dergelijke registratie bijvoorbeeld invloed kan hebben op de financiering van uw woning of onderneming.

Een BKR-registratie kan voorkomen worden door het bedrag van de telefoon in één keer te betalen of om het bedrag boven € 250,- direct te betalen en het resterende bedrag in termijnen. Deze laatste mogelijkheid wordt echter niet door elke telecomproviders aangeboden.

Wees dus alert wanneer u een nieuw telefoonabonnement met mobiele telefoon afsluit.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief