Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen voor subsidieaanvragen

Donderdag 23 november 2017

Jonge landbouwers die investeringssubsidie willen aanvragen via de Jonge Landbouwersregeling (openstelling vanaf 4 december a.s.) of via de Gecombineerde opgave betalingsrechten willen aanvragen uit de Nationale reserve en/of in aanmerking willen komen voor de extra hectarebetaling, moeten bij samenwerkingsverbanden (bijv. maatschap of VOF) voldoen aan de eis van blokkerende zeggenschap. Dit betekent dat zij ondernemingsbeslissingen met een financieel belang groter van meer dan € 25.000 moeten kunnen tegenhouden. Een dergelijke blokkerende zeggenschap zal in ieder geval aanwezig moeten zijn op het moment van het indienen van de aanvraag en kan niet met terugwerkende kracht geregeld worden.

Het is onvoldoende dat deze zeggenschap blijkt uit de samenwerkingsovereenkomst. Bepalend is of een dergelijke zeggenschap op het moment van aanvragen blijkt uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. In de praktijk komt het echter nogal eens voor dat deze inschrijving niet overeenkomt met hetgeen in de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken. Het is derhalve raadzaam dit goed te controleren.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen voor subsidieaanvragen

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief