Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen voor subsidieaanvragen

Donderdag 23 november 2017

Jonge landbouwers die investeringssubsidie willen aanvragen via de Jonge Landbouwersregeling (openstelling vanaf 4 december a.s.) of via de Gecombineerde opgave betalingsrechten willen aanvragen uit de Nationale reserve en/of in aanmerking willen komen voor de extra hectarebetaling, moeten bij samenwerkingsverbanden (bijv. maatschap of VOF) voldoen aan de eis van blokkerende zeggenschap. Dit betekent dat zij ondernemingsbeslissingen met een financieel belang groter van meer dan € 25.000 moeten kunnen tegenhouden. Een dergelijke blokkerende zeggenschap zal in ieder geval aanwezig moeten zijn op het moment van het indienen van de aanvraag en kan niet met terugwerkende kracht geregeld worden.

Het is onvoldoende dat deze zeggenschap blijkt uit de samenwerkingsovereenkomst. Bepalend is of een dergelijke zeggenschap op het moment van aanvragen blijkt uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. In de praktijk komt het echter nogal eens voor dat deze inschrijving niet overeenkomt met hetgeen in de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken. Het is derhalve raadzaam dit goed te controleren.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen voor subsidieaanvragen

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief