Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen voor subsidieaanvragen

Donderdag 23 november 2017

Jonge landbouwers die investeringssubsidie willen aanvragen via de Jonge Landbouwersregeling (openstelling vanaf 4 december a.s.) of via de Gecombineerde opgave betalingsrechten willen aanvragen uit de Nationale reserve en/of in aanmerking willen komen voor de extra hectarebetaling, moeten bij samenwerkingsverbanden (bijv. maatschap of VOF) voldoen aan de eis van blokkerende zeggenschap. Dit betekent dat zij ondernemingsbeslissingen met een financieel belang groter van meer dan € 25.000 moeten kunnen tegenhouden. Een dergelijke blokkerende zeggenschap zal in ieder geval aanwezig moeten zijn op het moment van het indienen van de aanvraag en kan niet met terugwerkende kracht geregeld worden.

Het is onvoldoende dat deze zeggenschap blijkt uit de samenwerkingsovereenkomst. Bepalend is of een dergelijke zeggenschap op het moment van aanvragen blijkt uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. In de praktijk komt het echter nogal eens voor dat deze inschrijving niet overeenkomt met hetgeen in de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken. Het is derhalve raadzaam dit goed te controleren.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen voor subsidieaanvragen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief