Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Boerengolf valt niet onder pachtbestemming

Donderdag 27 augustus 2015

Bij het gebruik van pachtgronden is het belangrijk om deze gronden te gebruiken zoals is overeengekomen met de verpachter. Indien de bestemming, de inrichting of de gedaante van het gepachte zonder schriftelijke toestemming van de verpachter wordt veranderd, kan dit leiden tot het ontbinden van de pachtovereenkomst. Er is geen schriftelijke toestemming vereist voor veranderingen die bij het einde van de pacht zonder noemenswaardige kosten ongedaan gemaakt en verwijderd kunnen worden. Dit laatste geldt echter niet voor wijzigingen in de bestemming.


Een landbouwer pachtte sinds 1995 een perceel grond voor zijn melkveehouderij. Vanaf 2001 gebruikte hij het perceel tevens voor boerengolf. Hij maakte hierover aanvullende afspraken met verpachter. Afgesproken werd dat verpachter een vergoeding kreeg voor elke boerengolfspeler. De eerste jaren betaalde de landbouwer deze vergoeding aan de verpachter, maar na 2006 weigerde hij dit. Volgens de landbouwer moest boerengolf worden aangemerkt als een verbrede landbouwactiviteit en kon hij geen hogere vergoeding verschuldigd zijn dan de hoogst toelaatbare pachtsom.


Het gerechtshof oordeelde dat voor de boerengolfactiviteiten schriftelijke toestemming van de verpachter was vereist. Deze activiteiten vielen buiten de pachtverhouding tussen partijen, zodat de landbouwer hiervoor alsnog een vergoeding – bovenop de pachtsom - moest betalen voor de periode na 2006. Daarnaast diende de landbouwer de boerengolfactiviteiten op het gepachte te staken. Gelukkig mocht de landbouwer het gepachte wel blijven gebruiken voor de melkveehouderij. Uit het feit dat er aanvullende afspraken waren gemaakt kon worden afgeleid dat de verpachter onder voorwaarden had toegestemd in de dubbele bestemming (recreatief en landbouwkundig). Waren deze afspraken niet gemaakt, dan had de verpachter zich zelfs kunnen beroepen op ontbinding van de pachtovereenkomst.


Vraag in voorkomende gevallen tijdig toestemming aan de verpachter. Indien deze de toestemming weigert, kan men zich richten tot de grondkamer.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Boerengolf valt niet onder pachtbestemming

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief