Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Boete voor sjoemelende eigen rijder

Dinsdag 18 december 2018

In 2016 heeft de minister aan een eigen rijder een bestuurlijke boete opgelegd van € 20.500. Deze boete vloeide voort uit een administratiecontrole die inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport op 12 november 2015 hadden uitgevoerd bij een eigen rijder.

Het volgende is het geval:
Voor zijn eenmanszaak heeft de eigen rijder één vrachtwagen tot zijn beschikking. Uit het boeterapport dat op 31 maart 2016 is opgemaakt, volgt dat uit onderzoek van de Digitale en Analoge Tachograaf Analyse is gebleken dat in de periode 1 tot en met 28 juni 2015 twaalf dagen met de vrachtwagen werkzaamheden zijn verricht zonder dat er een bestuurderskaart in de tachograaf aanwezig was.

De eigen rijder ging tegen deze boete twee keer in hoger beroep. Op 12 december, heeft de Raad van State opnieuw geoordeeld dat de boete terecht is en gehandhaafd blijft en dat er geen reden tot matiging van de boete is. De eigen rijder kon niet aantonen dat de boete zijn bedrijfsvoering onevenredig had geraakt. De boete van € 20.500 blijft dan ook gehandhaafd.

 

Bron: Transport en Logistiek Nederland

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief