Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Boete voor sjoemelende eigen rijder

Dinsdag 18 december 2018

In 2016 heeft de minister aan een eigen rijder een bestuurlijke boete opgelegd van € 20.500. Deze boete vloeide voort uit een administratiecontrole die inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport op 12 november 2015 hadden uitgevoerd bij een eigen rijder.

Het volgende is het geval:
Voor zijn eenmanszaak heeft de eigen rijder één vrachtwagen tot zijn beschikking. Uit het boeterapport dat op 31 maart 2016 is opgemaakt, volgt dat uit onderzoek van de Digitale en Analoge Tachograaf Analyse is gebleken dat in de periode 1 tot en met 28 juni 2015 twaalf dagen met de vrachtwagen werkzaamheden zijn verricht zonder dat er een bestuurderskaart in de tachograaf aanwezig was.

De eigen rijder ging tegen deze boete twee keer in hoger beroep. Op 12 december, heeft de Raad van State opnieuw geoordeeld dat de boete terecht is en gehandhaafd blijft en dat er geen reden tot matiging van de boete is. De eigen rijder kon niet aantonen dat de boete zijn bedrijfsvoering onevenredig had geraakt. De boete van € 20.500 blijft dan ook gehandhaafd.

 

Bron: Transport en Logistiek Nederland

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief