Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Box 3 heffing, wat gaat er nu wijzigen?

Woensdag 16 november 2016

De regels in 2016 met betrekking tot de box 3 heffing zijn als volgt. Eerst wordt het totale op 1 januari 2016 aanwezige box 3 vermogen bepaald. Als je een fiscale partner hebt, dan van beide partners samen. Vervolgens geldt voor iedereen een vrijstelling van € 24.437 per persoon. Dus als je een fiscale partner hebt € 48.874. Van het resterende vermogen word je geacht 4% inkomsten te genieten. Deze inkomsten zijn tegen 30% belast. Voor de duidelijkheid even een voorbeeldje. Stel A en B zijn elkaars partner. A. heeft 30.000 aan bank te goeden, B heeft een verhuurd pand ter waarde van € 150.000 en ook nog € 20.000 op zijn bankrekening. Totale vermogen van A en B samen is € 200.000. Na aftrek van het heffingsvrijvermogen bedraagt het inkomen uit box 3 van A en B in totaal € 6.045 ongeacht de gekozen verdeling. Voor elke partner geldt dat het toegerekende inkomen uit box 3 wordt belast tegen 30%. De totale box 3 heffing bij A en B samen bedraagt € 1.813.

In 2017 veranderen de regels voor de belastingheffing in box 3. Ten eerste wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd naar € 25.000. Vervolgens geldt dat wanneer je meer vermogen hebt, je geacht wordt hier meer voordeel uit te kunnen halen, dan wanneer je maar een klein vermogen hebt. Hiervoor wordt er vanaf 2017 gerekend met vermogensschijven. In elke schijf gelden 2 tarieven. Dit ziet er als volgt uit:

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage
1,63%
Percentage
5,39%
1 Tot en met € 75.000 67% 33%
2 Van € 75.001 tot en met € 975.000 21% 79%
3 Vanaf € 975.001 0% 100%
       

Uitgaande van hetzelfde voorbeeldje als hiervoor, dus A en B hebben gezamenlijk € 200.000 vermogen. Hier gaat het heffingsvrij vermogen van af, blijft € 150.000 over. Door het vermogen nu voor de helft toe te rekenen aan B, benut je de vermogensschijven beter en is 2 keer € 75.000 toe te rekenen aan de eerste vermogensschijf. A en B hebben dan een belastbaar inkomen van elke € 2.153 in box 3 en zijn hier ieder € 645 belasting box 3 over verschuldigd.

Voor de verschillende inkomensafhankelijke regelingen kan deze wijziging van box 3 dus gunstig uitpakken. Met het zelfde vermogen is het inkomen wat je in 2016 toegerekend krijgt € 6.045 en in 2017 € 4.306 (2 keer € 2.153).

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief