Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Box 3 heffing, wat gaat er nu wijzigen?

Woensdag 16 november 2016

De regels in 2016 met betrekking tot de box 3 heffing zijn als volgt. Eerst wordt het totale op 1 januari 2016 aanwezige box 3 vermogen bepaald. Als je een fiscale partner hebt, dan van beide partners samen. Vervolgens geldt voor iedereen een vrijstelling van € 24.437 per persoon. Dus als je een fiscale partner hebt € 48.874. Van het resterende vermogen word je geacht 4% inkomsten te genieten. Deze inkomsten zijn tegen 30% belast. Voor de duidelijkheid even een voorbeeldje. Stel A en B zijn elkaars partner. A. heeft 30.000 aan bank te goeden, B heeft een verhuurd pand ter waarde van € 150.000 en ook nog € 20.000 op zijn bankrekening. Totale vermogen van A en B samen is € 200.000. Na aftrek van het heffingsvrijvermogen bedraagt het inkomen uit box 3 van A en B in totaal € 6.045 ongeacht de gekozen verdeling. Voor elke partner geldt dat het toegerekende inkomen uit box 3 wordt belast tegen 30%. De totale box 3 heffing bij A en B samen bedraagt € 1.813.

In 2017 veranderen de regels voor de belastingheffing in box 3. Ten eerste wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd naar € 25.000. Vervolgens geldt dat wanneer je meer vermogen hebt, je geacht wordt hier meer voordeel uit te kunnen halen, dan wanneer je maar een klein vermogen hebt. Hiervoor wordt er vanaf 2017 gerekend met vermogensschijven. In elke schijf gelden 2 tarieven. Dit ziet er als volgt uit:

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage
1,63%
Percentage
5,39%
1 Tot en met € 75.000 67% 33%
2 Van € 75.001 tot en met € 975.000 21% 79%
3 Vanaf € 975.001 0% 100%
       

Uitgaande van hetzelfde voorbeeldje als hiervoor, dus A en B hebben gezamenlijk € 200.000 vermogen. Hier gaat het heffingsvrij vermogen van af, blijft € 150.000 over. Door het vermogen nu voor de helft toe te rekenen aan B, benut je de vermogensschijven beter en is 2 keer € 75.000 toe te rekenen aan de eerste vermogensschijf. A en B hebben dan een belastbaar inkomen van elke € 2.153 in box 3 en zijn hier ieder € 645 belasting box 3 over verschuldigd.

Voor de verschillende inkomensafhankelijke regelingen kan deze wijziging van box 3 dus gunstig uitpakken. Met het zelfde vermogen is het inkomen wat je in 2016 toegerekend krijgt € 6.045 en in 2017 € 4.306 (2 keer € 2.153).

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief