Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019

1. Wijziging voucherregeling

Per 1 januari 2019 is de voucherregeling gewijzigd voor enkelvoudige bonnen: vouchers waarbij op het moment van verkoop duidelijk is om welk soort goederen of welke dienst het gaat en dus één btw-tarief van toepassing is. In de oude regeling moest de ondernemer de btw pas afdragen op het moment dat de bon werd ingeleverd. Over niet-ingeleverde bonnen hoefde geen btw te worden betaald. In de nieuwe regeling is de btw verschuldigd op het moment van verkoop van de bon.

Als op het moment van verkoop van de bon niet duidelijk is welk soort goederen of welke dienst de koper ermee kan aanschaffen (meervoudige vouchers), dan is de btw net zoals voorheen verschuldigd op het moment dat de bon wordt ingeleverd. Pas dan is immers duidelijk of het om het lage of hoge btw-tarief gaat.

Een ondernemer die zelf bonnen uitgeeft, kan voordeel behalen door de bonnen als meervoudig te verkopen. De btw-heffing vindt dan immers later plaats. Dit meervoudige gebruik moet dan wel duidelijk zijn vermeld op de bon, in de voorwaarden en alle andere uitingen over de bon (zoals de website). Een voorbeeld: een voucher voor een ontbijtbuffet geeft ook recht op een glaasje prosecco. Dit staat duidelijk in de voorwaarden en daarmee is de bon meervoudig, ook al wordt het glaasje prosecco niet geconsumeerd.

Bij bonnen die zijn uitgegeven door derden is de horecaondernemer voor de bepaling van enkel- of meervoudig gebruik afhankelijk van de uitgever. In dat geval is het extra belangrijk om alert te zijn of de btw al is afgedragen. Tot slot: waardebonnen en zegels die inwisselbaar zijn zonder bijbetaling vallen ook onder de nieuwe btw-regels voor vouchers. Voor waardebonnen met verplichte bijbetaling gelden andere regels. Bij verstrekking van de bon is geen btw verschuldigd.

Tip :Let op de juiste administratieve verwerking bij de verkoop en het innemen van vouchers en waardebonnen.

De nieuwe regels zijn van toepassing op vouchers die ná 31-12-2018 zijn uitgegeven. Op vouchers die zijn uitgereikt vóór 1-1-2019 zijn in beginsel de oude regels nog van toepassing. In een besluit van 14 december 2018 is echter voorzien in goedkeuringen/overgangsrecht, voor het geval dat oude bonnen in 2019 worden ingewisseld. Onder voorwaarden kunnen deze behandeld worden alsof deze vouchers zijn uitgegeven op 1 januari 2019.

2. Voorkom afwijkende winstmarges

De winstmarge is niet alleen interessant voor de ondernemer, maar ook voor de Belastingdienst. Bij een boekenonderzoek wordt gekeken of de winstmarge overeenkomt met eerdere jaren en met die van andere horecaondernemers. Als deze afwijkt, gaan de alarmbellen rinkelen. Enkele handvatten om te zorgen dat de winstmarges juist in de boeken komen:

  • De Belastingdienst vergelijkt inkoop- en verkoopfacturen. Zijn er facturen voor goederen die niet tot omzet leiden, laat de ondernemer dit dan registreren. Denk aan privé-inkopen, weggevers (gratis drankje van het huis) of inkopen voor het personeel. Zorg er daarnaast voor dat alle inkopen die niet van invloed zijn op de winstmarge (zoals verpakkingsmateriaal of versiering) apart worden geboekt in de administratie. Noem deze kosten op de inkoopfactuur bijvoorbeeld non-food.
  • Aan de verkoopkant moet de administratie ook op orde zijn. Zorg dat de ondernemer aantekeningen maakt over afval, uitval, verspilling, prijswijzigingen en alles wat van invloed kan zijn op de winstmarge (bijvoorbeeld kortingsacties, calamiteiten). Berekeningen van de menukaart moeten kloppen: wat zijn de ingrediënten en wat is de verkoopprijs? Bij prijswijzigingen is het aan te raden om oude menukaarten te bewaren, zodat mogelijke oorzaken van afwijkingen van de winstmarge eenvoudiger kunnen worden verklaard.
  • Zorg bij arrangementen voor eigen berekeningen en geef aan waarop de verhoudingen zijn gebaseerd. Zeker als de verhoudingen erg in het voordeel zijn van de ondernemer is de Belastingdienst alert. Leg hoe dan ook alles goed vast en houd het kasboek dagelijks bij (niet wekelijks).
  • Horecaondernemers hebben een bewaarplicht van de kassarollen. Als de Z-afslagen niet compleet zijn, kunt u lastige vragen verwachten.

3. Factuur- of kasstelsel

Een horecaondernemer is verplicht om het kasstelsel toe te passen op de verkoop, maar op de inkoop mag dat niet. Dan geldt het factuurstelsel en is de factuurdatum leidend. Maar wat nu als de ondernemer een evenement aanbiedt (bijvoorbeeld een hotel dat op factuur werkt bij een feestje)? In dat geval moet per evenement - vooraf -het gebruik van het factuurstelsel bij de Belastingdienst worden aangevraagd en goedgekeurd. De boete bij foutief gebruik bedraagt € 5.278.

4. Factuurvereisten

Voor de horeca gelden vereenvoudigde factuurvereisten voor rekeningen voor eten als het om niet-aftrekbare btw gaat. Bij zaalverhuur kan de ondernemer de btw wel in aftrek brengen en gelden dus geen vereenvoudigde eisen. Het probleem hierbij is dat inkoopfacturen boven de € 100 wel aan alle voorwaarden moeten voldoen.

Tip:

Als een ondernemer een zaal los van de omzet verhuurt aan een particulier, dan zorgt dit voor een aftrekbeperking. Verhuur is exclusief gebruiksrecht, zonder btw met aftrekbeperking op het vastgoed en de algemene kosten. Het is beter om er verhuurplus van te maken: verhuur van de zaal, inclusief bijvoorbeeld bediening, aankleding, licht en muziek. Dit is belast met 21%, met volledig aftrekrecht op het vastgoed.

Dit moet dan wel goed in het contract zijn vastgelegd en op de offerte staan. Als de huur is vrijgesteld, moet dit ook op de factuur staan.

Let op!

Toeristenbelasting kan alleen zonder btw worden berekend als er echt één-op-één wordt doorbelast. Voor hotels of campings die een vast bedrag per jaar betalen op basis van capaciteit, geldt altijd btw. Let op dat de toeristenbelasting niet wordt afgerond want dan is deze sowieso geen doorlopende post meer voor de btw.

5. Btw en de verhuur van vakantiewoningen

De Belastingdienst beschouwt elke Nederlander die een vakantiewoning verhuurt met als doel om hier duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen, als BTW-ondernemer. Ondernemers die onder de kleine ondernemersregeling vallen, hebben recht op vrijstelling. Dit zijn ondernemers die in een jaar na aftrek van de voorbelasting per saldo minder dan € 1.883 aan btw hoeven te betalen. De kleine ondernemersregeling (met ontheffing van administratieve verplichtingen) wordt met name toegepast door eigenaren van woningen van tien jaar en ouder.

Voor een ondernemer is de verhuur belast met 9% btw. Hoe dit in de administratie en op de factuur moet worden verwerkt, hangt af van de verhuurconstructie. Verhuurt de ondernemer aan een tussenpersoon die dan weer aan een particulier verhuurt? Of is de tussenpersoon meer een bemiddelaar en doet de verhuurder zelf zaken met de huurder?

In het laatste geval is de bemiddelingsvergoeding belast met btw. In de praktijk stuurt de tussenpersoon een factuur aan degene die het huisje huurt. Daarna verrekent de tussenpersoon de huursom met de eigenaar via self billing (geen creditnota). Het probleem daarbij is dat de tussenpersoon een factuur stuurt voor de huur, verrekend met de provisie voor bemiddeling. Volgens de regels moet de huur echter via self billing in rekening worden gebracht en de bemiddelingsvergoeding door de bemiddelaar.

Let op!

Als de tussenpersoon extra zaken bij de verhuur aanbiedt - zoals ontbijt, linnengoed of schoonmaak - en deze zijn verplicht, dan geldt het 9%-tarief. Zijn de extra’s optioneel, dan geldt veelal het 21%-tarief. De Belastingdienst voert controles uit bij tussenpersonen. Bij een foutieve berekening is corrigeren noodzakelijk. Een punt van aandacht hierbij is dat veel vakantiewoningen vooruit zijn betaald vanwege de verhoging van het 6%-tarief naar 9% per 1 januari 2019. Vaak is het verschil van 3% als korting verrekend.

Reisbureauregeling

Verhuurders van een vakantiewoning kunnen ook te maken krijgen met de reisbureauregeling. Deze geldt als de reisdiensten als onderdelen worden ingekocht en als pakket worden verkocht. Dit is nadelig, want de inkoop-btw mag niet in aftrek worden gebracht en over de marge moet btw worden betaald. De losse onderdelen vallen vaak onder het lagere btw-tarief, terwijl het pakket als reisdienst onder het hoge tarief valt.

Een voorbeeld: een busmaatschappij verkoopt skireizen en regelt daarvoor de bus, het hotel en de skileraar. De bus telt niet mee in de reisbureauregeling zolang het bedrijf met eigen bussen rijdt. Is er echter een joint venture, dan is sprake van inkoop van een reis bij een derde en geldt de reisbureauregeling wel.

Tip: Let op de btw als bij de verhuur van vakantiewoningen sprake is van tussenpersonen en zorg dat de reisbureauregeling niet van toepassing wordt verklaard.

Let op!

Met ingang van 1 januari 2020 zal de kleine ondernemersregeling komen te vervallen. Hiervoor komt de omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB) in de plaats. Voor meer info hierover lees het eerder gepubliceerde artikel hier.

Bent u geïnteresseerd in gedetailleerde informatie over uw onderneming in de horecabranche neem dan contact op met ons via t.roelofs@oovb.nl of j.berends@oovb.nl

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief