Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Brexit: Deal or no deal?

Dinsdag 15 januari 2019

Op 20 september en 14 november van het vorige jaar hebben we de Brexit als onderwerp voorbij zien komen op onze site en in onze nieuwsbrieven. Ook in 2019 blijft de Brexit ons in de greep houden. 29 maart 2019 gaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie verlaten. Maar wat als er een akkoord tussen de twee partijen uitblijft (no deal)? Dan gaat er gehandeld worden volgens de basisregels van de Wereldhandelsorganistatie.

We zetten een aantal gevolgen hiervan op een rijtje:

  1. Andere btw-procedures: U kunt bij de belastingdienst of bij de douane nagaan welke btw-regelingen dan voor u gelden
  2. Hoge importheffingen: Bij een no-deal-scenario is de VK geen speler meer van de interne markt en wordt de VK dus gezien als derde land. Dit betekent dat er geen afspraken op tafel liggen voor de in- of uitvoering van goederen. De heffingen zijn dan per product bepaald en kunnen erg hoog zijn. (Voor meer info kijk op de site van de WTO)
  3. EORI-nummer: U krijgt veel met de douane te maken. De douane heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld om u inzichtelijk te maken waar u aan moet denken en wat u moet doen. Bijvoorbeeld het aanvragen van een EORI-nummer.
  4. Verlies van markttoegang: Bij een no deal gelden de afspraken uit de General Agreement on Trade in Services (GATS). Dit kan betekenen dat u straks geen diensten meer kunt aanbieden of afnemen op de Britse markt. Ga vast na wat dit voor uw onderneming kan betekenen en wat uw alternatieven zijn.
  5. Veranderingen voor intellectueel eigendom en certificaten: Na de Brexit kunnen bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten vervallen in het VK. En certificaten moeten worden omgezet naar een EU-keuringsinstantie. Via de Brexit Impact Scan krijgt u informatie over wat voor welk certificaat geldt.
  6. Registratie Britse werknemers: Als u Britse medewerkers in dienst heeft moeten zij in elk geval voor 29 maart 2019 ingeschreven zijn bij de Basisregistratie Personen in hun gemeente.

Tip van OOvB: Ga tijdig in gesprek met uw toeleveranciers of afnemers over wie welke verantwoordelijkheid neemt in welk Brexit-scenario. Eventuele risico’s hoeven immers niet allemaal bij 1 partij te liggen.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief