Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Brexit: handelt u met het Verenigd Koninkrijk?

Woensdag 14 november 2018

29 maart 2019. Dan is het zover. Het moment van de Brexit. Moeten ondernemers zich al voorbereiden op de aankomende Brexit? Om daar een antwoord op te krijgen zal men moeten onderzoeken wat de potentiële impact is van de Brexit op de organisatie. Er zullen fiscale gevolgen zijn. De douane is het grootste probleem na uittreding. 

Voor de EU-lidstaten gelden dezelfde regels en tarieven omdat zij samen de douane-unie vormen. Het Verenigd Koninkrijk (VK) wordt in maart volgend jaar een derde land. Als er geen afspraken gemaakt worden dan zijn er douanerechten verschuldigd bij de handel van goederen tussen de EU en VK. Nog maar niet te spreken over de vertragingen die een Brexit met zich meebrengt als je de grens wilt passeren met goederen en/of handel. Er is een berekening gemaakt dat er na de Brexit van en naar het VK zo’n 25 kilometer file zal ontstaan. Tja, wat doe je dan als je handelt in bederfelijke goederen? De potentiële douaneproblemen brengen niet alleen voor bederfelijke goederen problemen met zich mee. “Ook in de auto-industrie is het belangrijk dat onderdelen pas geleverd worden als ze gemonteerd kunnen worden. De levertijden zijn heel scherp. Als dat straks door lange wachttijden bij de douane in gevaar komt, wat ga je dan doen? Dat geldt ook voor het verzenden van pakketjes door internetbedrijven. Je wil het graag de volgende dag hebben, maar door de Brexit is er een kans dat dit niet meer gaat lukken.

Bent u een ondernemer die handelt met het Verenigd Koninkrijk? Stelt u zich dan de volgende vragen:

  • Hoe belangrijk is de handel met het VK?
  • Zijn er straks vergunningen nodig om de producten in te voeren?
  • Welke tarieven gaat u betalen?
  • Kan er eventueel gekozen worden om de focus naar andere markten te verleggen?

 

 

 

 

Wilt u hier eens over sparren met uw relatiebeheerder van OOvB? Neem contact met ons op!

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief