Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


BTW herziening hoe zit het ook al weer?

Dinsdag 14 november 2017

Ook op investeringen die je voor je onderneming verricht zit BTW. Deze BTW mag je als voordruk in je aangifte omzetbelasting terugvragen voor zover de investeringen gebruikt worden voor het behalen van belaste omzet. Op het moment van aanschaf van een investeringsgoed bepaal je voor hoeveel procent je dit specifieke investeringsgoed gaat gebruiken voor belaste prestaties. Is dit 100% dan mag je de volledige BTW voordruk in je aangifte omzetbelasting terug vragen. Verandert het gebruik van dit investeringsgoed dan moet je deze voordruk mogelijk herzien. Hoe werkt dat nu?

Er zijn een aantal momenten waarop je de afgetrokken BTW eventueel moet herzien, namelijk:

  1. Als je het goed direct gaat gebruiken, bekijk je op het einde van het kalenderjaar of je eerste inschatting juist was. Is het percentage van gebruik voor belaste prestaties toch anders dan kun je in de laatste BTW aangifte van het kalenderjaar de afgetrokken BTW herzien.
  2. Gebruik je het investeringsgoed niet meteen, dan kijk je op het moment van eerste gebruik nogmaals of je eerste inschatting juist was, als dat niet het geval is dan herzie je de BTW in de aangifteperiode waarin je het investeringsgoed in gebruik neemt. Ook dan controleer je op het einde van het jaar nogmaals of je inschatting juist was. Voor onroerende zaken geldt zelfs dat je de BTW voordruk pas mag terug vragen op het moment dat de onroerende zaak in gebruik is genomen, dus niet op het investeringsmoment.
  3. Omdat je investeringsgoederen aanschaft om te gebruiken in meerdere jaren, moet je dit investeringsgoed nog een aantal jaar blijven volgen. Voor onroerende zaken kijk je jaarlijks tot het 9de jaar na eerste ingebruikname. Voor roerende investeringsgoederen is dat 4 jaar na eerste ingebruikname. In deze periode kijk je elk jaar of het percentage van gebruik nog gelijk is gebleven. Wijkt het percentage meer dan 10% af, dan moet je de BTW voordruk corrigeren. Je corrigeert dan de BTW voordruk voor de nog resterende jaren.
  4. Bij verkoop/overgang uit de onderneming van investeringsgoederen zonder BTW moet je beoordelen of het investeringsgoed nog in de herzieningsperiode zit. Zit het investeringsgoed nog in de herzieningsperiode en wordt het zonder BTW verkocht dan moet je de BTW voor de resterende herzieningsperiode nog afdragen aan de belastingdienst.

Voorbeeld

Stel je hebt in 2016 een machine gekocht met € 5.000 BTW. De machine neem je in 2016 in gebruik in je onderneming voor 100% belaste prestaties. Dit betekent dat je bij aanschaf € 5.000 voordruk in je BTW aangifte mag opnemen. Eind 2016 beoordeel je dat de machine nog steeds 100% in de onderneming gebruikt wordt en hoef je geen BTW te herzien. Ook eind 2017 maak je dezelfde afweging. In januari 2018 breng je de machine over naar privé omdat je de onderneming staakt. Dit betekent dat je in 2018 de BTW op de machine moet herzien. De herzieningsperiode loopt namelijk tot 2020. Je had dus nog 3 jaar te gaan. Het gevolg is dat je 3/5 van € 5.000 aan de belastingdienst moet terugbetalen.

Wijzigingen 2018

De herzieningsregeling geldt nu alleen nog voor investeringsgoederen en niet voor kostbare diensten, zoals verbouwingen. Het nieuwe kabinet was voornemens de herzieningsregels ook toe te passen op kostbare diensten. Dit voorstel is echter al weer ingetrokken. Dus zoals het er nu uitziet komt er toch nog geen herzieningsregeling op kostbare diensten.

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief