Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Btw-landbouwregeling per 1 januari afgeschaft

Donderdag 21 december 2017

De btw-landbouwregeling wordt met ingang van 1 januari 2018 afgeschaft. Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018, waarin deze afschaffing was opgenomen.

Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers (hierna landbouwers) gaan met ingang van 1 januari 2018 de normale btw-regels gelden. Dat betekent dat alle landbouwers een btw-administratie moeten gaan bijhouden en periodiek aangifte moeten gaan doen. Tegenover de voldoening van btw over hun prestaties, hebben zij straks recht op aftrek van de btw op hun kosten en investeringen.


Een landbouwer kan voor de btw, net als iedere andere ondernemer, onder de zogenaamde kleineondernemersregeling vallen. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet de landbouwer aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als de landbouwer onder deze regeling valt, dan komt hij in aanmerking voor een btw-vermindering en kan hij bij een volledige vermindering van de btw tot nihil een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen.


In verband met de afschaffing van de btw-landbouwregeling vervalt ook het verlaagd tarief voor een aantal prestaties dat (nagenoeg) uitsluitend aan landbouwers wordt geleverd (diensten door agrarische loonbedrijven, diensten door fokinstellingen, diensten door instellingen voor keuring en onderzoek en diensten door boekhoud- en belastingadviesbureaus). Voor btw-ondernemers is het effect hiervan beperkt, omdat zij de btw terug kunnen vragen. Voor hobbymatige bedrijven betekent dit wel een kostenverhoging.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Btw-landbouwregeling per 1 januari afgeschaft

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief