Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Btw-landbouwregeling per 1 januari afgeschaft

Donderdag 21 december 2017

De btw-landbouwregeling wordt met ingang van 1 januari 2018 afgeschaft. Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018, waarin deze afschaffing was opgenomen.

Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers (hierna landbouwers) gaan met ingang van 1 januari 2018 de normale btw-regels gelden. Dat betekent dat alle landbouwers een btw-administratie moeten gaan bijhouden en periodiek aangifte moeten gaan doen. Tegenover de voldoening van btw over hun prestaties, hebben zij straks recht op aftrek van de btw op hun kosten en investeringen.


Een landbouwer kan voor de btw, net als iedere andere ondernemer, onder de zogenaamde kleineondernemersregeling vallen. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet de landbouwer aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als de landbouwer onder deze regeling valt, dan komt hij in aanmerking voor een btw-vermindering en kan hij bij een volledige vermindering van de btw tot nihil een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen.


In verband met de afschaffing van de btw-landbouwregeling vervalt ook het verlaagd tarief voor een aantal prestaties dat (nagenoeg) uitsluitend aan landbouwers wordt geleverd (diensten door agrarische loonbedrijven, diensten door fokinstellingen, diensten door instellingen voor keuring en onderzoek en diensten door boekhoud- en belastingadviesbureaus). Voor btw-ondernemers is het effect hiervan beperkt, omdat zij de btw terug kunnen vragen. Voor hobbymatige bedrijven betekent dit wel een kostenverhoging.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Btw-landbouwregeling per 1 januari afgeschaft

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief