Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Btw-landbouwregeling per 1 januari afgeschaft

Donderdag 21 december 2017

De btw-landbouwregeling wordt met ingang van 1 januari 2018 afgeschaft. Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018, waarin deze afschaffing was opgenomen.

Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers (hierna landbouwers) gaan met ingang van 1 januari 2018 de normale btw-regels gelden. Dat betekent dat alle landbouwers een btw-administratie moeten gaan bijhouden en periodiek aangifte moeten gaan doen. Tegenover de voldoening van btw over hun prestaties, hebben zij straks recht op aftrek van de btw op hun kosten en investeringen.


Een landbouwer kan voor de btw, net als iedere andere ondernemer, onder de zogenaamde kleineondernemersregeling vallen. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet de landbouwer aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als de landbouwer onder deze regeling valt, dan komt hij in aanmerking voor een btw-vermindering en kan hij bij een volledige vermindering van de btw tot nihil een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen.


In verband met de afschaffing van de btw-landbouwregeling vervalt ook het verlaagd tarief voor een aantal prestaties dat (nagenoeg) uitsluitend aan landbouwers wordt geleverd (diensten door agrarische loonbedrijven, diensten door fokinstellingen, diensten door instellingen voor keuring en onderzoek en diensten door boekhoud- en belastingadviesbureaus). Voor btw-ondernemers is het effect hiervan beperkt, omdat zij de btw terug kunnen vragen. Voor hobbymatige bedrijven betekent dit wel een kostenverhoging.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Btw-landbouwregeling per 1 januari afgeschaft

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief