Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


BTW verhoging? Even schrikken.

Donderdag 19 oktober 2017

Ondanks alle mooie vooruitzichten voor ondernemend Nederland, blijkt het nieuwe regeerakkoord toch een nare verrassing in petto te hebben. Zo zal de lage BTW van 6% worden opgetrokken naar een niveau van 9%. De angst zit erin dat veel ondernemers (schoenmakers, kappers, groenteboeren) niet meteen die extra 3% kunnen doorberekenen aan hun klanten. En daarmee dus hun inkomsten onder druk zien staan.

Eerlijk gezegd is het zo dat de consument een extra voordeel ontvangt via de voordelen in de inkomstenbelasting. Het is dus maar de vraag of de creatieve ondernemer in staat mag worden geacht om de BTW verhoging op een creatieve manier wel door te berekenen aan klanten.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief