Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


CBS analyse: Vier op de tien zzp’ers betalen geen inkomstenbelasting.

Woensdag 14 juni 2017

Dankzij de zelfstandigenaftrek voor de zzp’er (€ 7280 per jaar) en de mkb-winstvrijstelling van 14% belastingvrije winst hoefden er een heel aantal zzp’ers – meer dan 300.00 gemeten in het jaar 2014 – geen inkomstenbelasting te betalen.

Dit blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Over 2014 blijkt dat vier op de tien zzp’ers geen inkomstenbelasting afdraagt, doordat zij geen belasting hoeft te betalen over de eerste €24.000 aan verdiensten. De Volkskrant meldt dat dit bijna vier keer zoveel is als wat een werknemer belastingvrij kan verdienen. Een grote groep zzp’ers had alleen een inkomen vanuit de onderneming. Een groep van 105.000 zzp’ers had naast het inkomen van de onderneming nog een neveninkomen, bijvoorbeeld een deeltijdbaan. Ook deze laatste groep ondernemers betaalt over hun bijverdiensten geen inkomstenbelasting.

De schatkist loopt hierdoor een belangrijke bron van inkomen mis doordat de zzp’ers niet bijdragen aan de loon- en inkomensbelasting. Ook mist de schatkist eventuele premies voor de oude dag (AOW), het nabestaandenpensioen (ANW) en langdurige zorg voor bijvoorbeeld gehandicapten of bejaarden (WLZ). Daar staat tegenover dat zzp’ers zichzelf moeten verzekeren tegen bijvoorbeeld ziekte en werkloosheid en hun pensioen zelf moeten regelen. “Die kosten zijn een argument voor het betalen van minder belasting, maar niet in de mate zoals nu het geval is”, aldus Koen Caminada, Leidse hoogleraar sociale en fiscale regelgeving.

Er ontstaat op deze manier een kloof tussen de werknemer en de zzp’er. Volgens Leo Stevens, hoogleraar fiscale economie, zijn de verschillen tussen een werknemer en een zelfstandige te groot. Daardoor kunnen werknemers niet meer concurreren met zzp’ers en raakt het evenwicht op de arbeidsmarkt verstoord.’

 

Bron: 
Nextens
Volkskrant

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief