Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Collectieven voor zuivering restwater glastuinbouw aanmelden

Donderdag 22 oktober 2015

Vanaf 1 januari 2018 geldt voor individuele glastuinbouwbedrijven een zuiveringsplicht voor restwaterstromen met een rendement van tenminste 95%. Dit staat in het hoofdlijnenakkoord, dat onlangs is gepubliceerd.


Glastuinbouwbedrijven mogen ook een collectieve oplossing toepassen. Dit kan voordelen opleveren op het gebied van investerings- en exploitatiekosten, maar ook op efficiëntie en storingsgevoeligheid.


Collectieven voor zuivering hebben, onder voorwaarden, de mogelijkheid om uitstel te krijgen op de zuiveringsplicht. Dit geldt voor maximaal drie jaar, tot uiterlijk 1 januari 2021. Dat betreffende collectief moet dan wel voor 1 december 2015 zijn aangemeld bij LTO Glaskracht Nederland.


Vervolgens kan in 2016 het idee technisch en economisch worden uitgewerkt tot businessplan. Op basis van dit plan en de in te dienen aanvraag voor maatwerk, beoordeelt het bevoegd gezag eind 2016 of begin 2017 of maatwerk wordt toegepast. Afhankelijk van de onderbouwing beoordeelt het bevoegd gezag wanneer het collectief moet zijn gerealiseerd.


De aanmelding voor het collectief is in principe vrijblijvend. Indien een collectief niet voor 1 december 2015 is aangemeld, kan deze geen aanspraak maken op de mogelijkheid om het collectief na 1 januari 2018 in gebruik te nemen. Aanmelden van een collectief gaat via het aanmeldformulier op de website van LTO Glaskracht Nederland.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Collectieven voor zuivering restwater glastuinbouw aanmelden

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief