Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Collectieven voor zuivering restwater glastuinbouw aanmelden

Donderdag 22 oktober 2015

Vanaf 1 januari 2018 geldt voor individuele glastuinbouwbedrijven een zuiveringsplicht voor restwaterstromen met een rendement van tenminste 95%. Dit staat in het hoofdlijnenakkoord, dat onlangs is gepubliceerd.


Glastuinbouwbedrijven mogen ook een collectieve oplossing toepassen. Dit kan voordelen opleveren op het gebied van investerings- en exploitatiekosten, maar ook op efficiëntie en storingsgevoeligheid.


Collectieven voor zuivering hebben, onder voorwaarden, de mogelijkheid om uitstel te krijgen op de zuiveringsplicht. Dit geldt voor maximaal drie jaar, tot uiterlijk 1 januari 2021. Dat betreffende collectief moet dan wel voor 1 december 2015 zijn aangemeld bij LTO Glaskracht Nederland.


Vervolgens kan in 2016 het idee technisch en economisch worden uitgewerkt tot businessplan. Op basis van dit plan en de in te dienen aanvraag voor maatwerk, beoordeelt het bevoegd gezag eind 2016 of begin 2017 of maatwerk wordt toegepast. Afhankelijk van de onderbouwing beoordeelt het bevoegd gezag wanneer het collectief moet zijn gerealiseerd.


De aanmelding voor het collectief is in principe vrijblijvend. Indien een collectief niet voor 1 december 2015 is aangemeld, kan deze geen aanspraak maken op de mogelijkheid om het collectief na 1 januari 2018 in gebruik te nemen. Aanmelden van een collectief gaat via het aanmeldformulier op de website van LTO Glaskracht Nederland.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Collectieven voor zuivering restwater glastuinbouw aanmelden

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief