Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Compensatie dubbele heffing pluimveehouders

Dinsdag 28 juni 2016

Tot 1 januari 2015 werd de sectorbijdrage aan het Diergezondheidsfonds geheven door de productschappen. De heffing werd daarbij berekend per opgezet/aangevoerd koppel pluimvee. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de diergezondheidsheffing, uitgevoerd door RVO.nl, geheven over het in een kalenderjaar gemiddeld aantal op een bedrijf gehouden dieren.


Deze wijziging van de systematiek had tot gevolg dat pluimveebedrijven met meerjarige dieren werden geconfronteerd met tweemaal een heffing over dezelfde dieren: eenmaal bij de opleg in 2014 en eenmaal in 2015. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft toegezegd deze pluimveehouders tegemoet te zullen komen.


De RVO.nl zal het bedrag berekenen voor alle pluimveehouders die daarvoor in aanmerking komen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de definitieve aanslag over 2015. Voor zover de heffing al is betaald door de pluimveehouder bij de voorlopige heffing over 2015 wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Compensatie dubbele heffing pluimveehouders

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief