Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?

Dinsdag 27 juni 2017

Banken hebben in het verleden de wettelijke eisen bij de advisering van rentederivaten (renteswap, rentecap) aan niet-professionele klanten onvoldoende nageleefd, waardoor veel MKB-ondernemers (waaronder landbouwers) schade hebben geleden. De herbeoordeling van de dossiers door de bank was volgens de Autoriteit Financiële Markten soms onjuist en onvolledig. De overheid heeft daarom de banken gedwongen op basis van een uniform herstelkader ondernemers te compenseren voor de geleden schade.

Ondernemers die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een rentederivaat hadden, worden actief benaderd door de bank.

Maar ook ondernemers die na 1 januari 2005 een rentederivaat zijn aangegaan dat aanvankelijk zou doorlopen tot na 1 april 2011, maar dat voordien is afgewikkeld, kunnen voor compensatie in aanmerking komen. Deze ondernemers moeten zich dan wel uiterlijk 30 september 2017 melden bij de bank.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief