Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?

Dinsdag 27 juni 2017

Banken hebben in het verleden de wettelijke eisen bij de advisering van rentederivaten (renteswap, rentecap) aan niet-professionele klanten onvoldoende nageleefd, waardoor veel MKB-ondernemers (waaronder landbouwers) schade hebben geleden. De herbeoordeling van de dossiers door de bank was volgens de Autoriteit Financiële Markten soms onjuist en onvolledig. De overheid heeft daarom de banken gedwongen op basis van een uniform herstelkader ondernemers te compenseren voor de geleden schade.

Ondernemers die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een rentederivaat hadden, worden actief benaderd door de bank.

Maar ook ondernemers die na 1 januari 2005 een rentederivaat zijn aangegaan dat aanvankelijk zou doorlopen tot na 1 april 2011, maar dat voordien is afgewikkeld, kunnen voor compensatie in aanmerking komen. Deze ondernemers moeten zich dan wel uiterlijk 30 september 2017 melden bij de bank.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief