Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?

Dinsdag 27 juni 2017

Banken hebben in het verleden de wettelijke eisen bij de advisering van rentederivaten (renteswap, rentecap) aan niet-professionele klanten onvoldoende nageleefd, waardoor veel MKB-ondernemers (waaronder landbouwers) schade hebben geleden. De herbeoordeling van de dossiers door de bank was volgens de Autoriteit Financiële Markten soms onjuist en onvolledig. De overheid heeft daarom de banken gedwongen op basis van een uniform herstelkader ondernemers te compenseren voor de geleden schade.

Ondernemers die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een rentederivaat hadden, worden actief benaderd door de bank.

Maar ook ondernemers die na 1 januari 2005 een rentederivaat zijn aangegaan dat aanvankelijk zou doorlopen tot na 1 april 2011, maar dat voordien is afgewikkeld, kunnen voor compensatie in aanmerking komen. Deze ondernemers moeten zich dan wel uiterlijk 30 september 2017 melden bij de bank.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief