Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Dinsdag 07 mei 2019

Het concept van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is gepubliceerd en ligt gedurende de maand mei ter inzage. De definitieve regeling wordt naar verwachting in juni bekendgemaakt. De openstelling van de regeling zal naar verwachting per 15 augustus 2019 zijn, gedurende zes weken.

Doelgroep
Varkenshouders en gemengde bedrijven met een varkenstak die gelegen zijn in concentratiegebied Zuid of Oost (delen van de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht), die hun bedrijf of een locatie van een bedrijf willen beëindigen en die geuroverlast veroorzaken op woningen in een straal van 1.000 meter rond de varkenshouderijlocatie, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. De varkenshouderij moet daadwerkelijk hebben geproduceerd en de laatste vijf jaar vóór de sluiting onafgebroken zijn gebruikt. Deelnemers aan de zogenaamde stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij (gedoogstoppers) kunnen niet deelnemen aan de Srv.

Rangschikking aanvragen op geurscore
Aanvragen worden gerangschikt op de mate van geurbelasting op woningen in een straal van 1.000 meter rond de veehouderijlocatie, uitgedrukt in een zogenaamde geurscore. Varkenshouderijlocaties die de hoogste geurscore hebben, komen als eerste in aanmerking voor de subsidie. De varkenshouderijlocatie moet ten minste een bepaalde geurscore (drempelwaarde) hebben.

Definitieve en onherroepelijke beëindiging
Deelnemers aan de regeling moeten hun bedrijf of locatie definitief en onherroepelijk beëindigen. Dit houdt in dat de omgevingsvergunning ingetrokken moet worden, de bestemming van de locatie gewijzigd moet worden en de gebouwen gesloopt moeten worden. Een deelnemer mag geen varkens houden op een andere locatie dan waar hij ten tijde van de aanvraag reeds een varkenshouderijlocatie heeft.


Subsidie
De subsidie bestaat uit twee componenten:  • Een marktconforme vergoeding voor de in te leveren varkensrechten. Om zo min mogelijk marktverstoring te veroorzaken, wordt de hoogte hiervan pas enkele dagen voorafgaande aan de openstelling vastgesteld op basis van de dan geldende marktprijs.

  • Een vergoeding voor het waardeverlies van de varkensstallen. Deze bedraagt 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde.Gecorrigeerde vervangingswaarde
De vervangingswaarde is voor zowel vleesvarkens- als zeugenstallen vastgesteld op € 470 per m2 . In het kader van de Srv wordt uitgegaan van een actuele verkoopwaarde van 20% van de vervangingswaarde na de fiscale afschrijvingstermijn van 40 jaar. Het ministerie heeft een tabel opgesteld aan de hand waarvan men zelf kan berekenen hoe hoog de gecorrigeerde vervangingswaarde bij een bepaalde leeftijd van de stal is. Bij de berekening van het aantal m2 wordt uitgegaan van de buitenmaten van het gebouw.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief