Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Consument wil nog steeds kopen in winkels

Donderdag 20 september 2018

Er lijkt geen einde te komen aan het sombere nieuws voor winkeliers. De grote boosdoener, internet, zorgt er meer en meer voor dat het bijna onmogelijk lijkt om te overleven als traditionele winkelier. Toch verdient het een dieper inzicht om in algemeenheid te kunnen zeggen dat ‘de winkel’ zijn beste tijd gehad heeft.

Blokker is zo’n voorbeeld. Je zou kunnen zeggen, internet heeft Blokker overbodig gemaakt. Maar is het niet zo dat Blokker zichzelf een beetje overbodig heeft gemaakt? Door niet mee te gaan met een moderner aanbod, door juist een onderscheidende service achterwege te laten en dus vlees noch vis te zijn. Waarschijnlijk zou Blokker het ook zonder internet erg lastig gehad hebben.

Maar hoe dan wel?

Een meerderheid van consumenten wil voor een groot deel van producten nog steeds een deskundig advies. Eveneens wordt service en gemak erg op prijs gesteld (lang niet altijd is prijs het belangrijkste argument). Dit stelt dus wel eisen aan de winkelier. Het zijn conclusies zoals ze worden gesteld door Olaf Zwijnenberg, sectorspecialist retail van de Rabobank.

Hij stelt dat de moderne winkelier actiever zal dienen te zijn, interesse dient te tonen in de wensen van de klant, liefst ook positief (klantvriendelijk) en wil nadenken hoe je internet kunt inzetten om je klant beter te bedienen (al is het maar om actief te communiceren met je klant). De traditionele winkelier die een beetje ‘moe’ is en het lastig vindt om ook op zondag regelmatig open te zijn, bij voorbaat denkt dat elke informatieaanvraag van een klant zal leiden tot een aankoop elders (internet) en geen stapje extra wil zetten om een verschil te maken?.. die winkelier heeft misschien zijn beste tijd gehad.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief