Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Contractpartij failliet. En de voortdurende overeenkomst dan?

Dinsdag 17 januari 2017

Vorige maand sprak de Hoge Raad zich (in drie verschillende zaken) uit over een interessante vraag: Wat gebeurt er met een overeenkomst bij faillissement van een contractspartij, terwijl er nog prestaties moeten plaatsvinden en de overeenkomst dus nog niet geëindigd is?

De Faillissementswet geeft als hoofdregel dat u de curator van de failliete contractspartij een termijn kan stellen te verklaren dat hij de overeenkomst na zal komen. Bevestigt de curator de nakoming, dan moet hij daarvoor zekerheid stellen. Blijft de bevestiging achterwege, dan verliest de curator het recht om zelf nakoming van de overeenkomst te vorderen. U kunt de overeenkomst dan ontbinden en/of aanspraak maken op schadevergoeding. Deze schadevergoeding is dan een concurrente vordering.

De Hoge Raad geeft in de drie arresten van december 2016 meer duidelijkheid over deze regeling.

In het arrest CTAC/FreeRecordShop[1] geeft de Hoge Raad aan dat het afdwingen door de curator van nakoming van de dienstverlening tijdens de eerste “afkoelingsperiode” niet zonder meer geldt als verklaring van onverkorte gestanddoening.

Uit een ander arrest van 2 december 2016[2] blijkt dat indien de curator in sommige gevallen, ook als hij een overeenkomst niet gestand doet, het recht heeft om nakoming van tegenprestaties (bijvoorbeeld betaling) te vorderen. Wel is vereist dat de betreffende prestatie reeds voorafgaand aan het faillissement door de gefailleerde is verricht en dan opeisbaar is geworden.

Als de prestatie nog niet (volledig) opeisbaar is geworden, kan de curator geen nakoming van die prestatie vorderen, zo blijkt uit het derde arrest[3]. Wel kan de curator in sommige gevallen een beroep doen op “ongerechtvaardigde verrijking”.

Los van het bovenstaande bevatten overeenkomsten soms overigens al bepalingen waardoor de overeenkomst bij faillissement eindigt of kan worden beëindigd, waar u mogelijk een beroep op kunt doen.

Conclusie
Bij lopende overeenkomsten kunnen er jegens de curator soms nog wel verplichtingen zijn, die u na zult moeten komen. Andersom kan ook, bijvoorbeeld als de curator verklaart de overeenkomst gestand te doen. Elke casus is anders, raadpleeg bij voorkomende gevallen een van onze juristen!

 

 

[1] ECLI:NL:HR:2016:2744

[2] ECLI:NL:HR:2016:2730

[3] ECLI:NL:HR:2016:2729

 

 

 

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief