Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Contractpartij failliet. En de voortdurende overeenkomst dan?

Dinsdag 17 januari 2017

Vorige maand sprak de Hoge Raad zich (in drie verschillende zaken) uit over een interessante vraag: Wat gebeurt er met een overeenkomst bij faillissement van een contractspartij, terwijl er nog prestaties moeten plaatsvinden en de overeenkomst dus nog niet geëindigd is?

De Faillissementswet geeft als hoofdregel dat u de curator van de failliete contractspartij een termijn kan stellen te verklaren dat hij de overeenkomst na zal komen. Bevestigt de curator de nakoming, dan moet hij daarvoor zekerheid stellen. Blijft de bevestiging achterwege, dan verliest de curator het recht om zelf nakoming van de overeenkomst te vorderen. U kunt de overeenkomst dan ontbinden en/of aanspraak maken op schadevergoeding. Deze schadevergoeding is dan een concurrente vordering.

De Hoge Raad geeft in de drie arresten van december 2016 meer duidelijkheid over deze regeling.

In het arrest CTAC/FreeRecordShop[1] geeft de Hoge Raad aan dat het afdwingen door de curator van nakoming van de dienstverlening tijdens de eerste “afkoelingsperiode” niet zonder meer geldt als verklaring van onverkorte gestanddoening.

Uit een ander arrest van 2 december 2016[2] blijkt dat indien de curator in sommige gevallen, ook als hij een overeenkomst niet gestand doet, het recht heeft om nakoming van tegenprestaties (bijvoorbeeld betaling) te vorderen. Wel is vereist dat de betreffende prestatie reeds voorafgaand aan het faillissement door de gefailleerde is verricht en dan opeisbaar is geworden.

Als de prestatie nog niet (volledig) opeisbaar is geworden, kan de curator geen nakoming van die prestatie vorderen, zo blijkt uit het derde arrest[3]. Wel kan de curator in sommige gevallen een beroep doen op “ongerechtvaardigde verrijking”.

Los van het bovenstaande bevatten overeenkomsten soms overigens al bepalingen waardoor de overeenkomst bij faillissement eindigt of kan worden beëindigd, waar u mogelijk een beroep op kunt doen.

Conclusie
Bij lopende overeenkomsten kunnen er jegens de curator soms nog wel verplichtingen zijn, die u na zult moeten komen. Andersom kan ook, bijvoorbeeld als de curator verklaart de overeenkomst gestand te doen. Elke casus is anders, raadpleeg bij voorkomende gevallen een van onze juristen!

 

 

[1] ECLI:NL:HR:2016:2744

[2] ECLI:NL:HR:2016:2730

[3] ECLI:NL:HR:2016:2729

 

 

 

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief