Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

Donderdag 01 juni 2017

Eind mei zijn de beschikkingen verzonden over de eerste periode (maart en april) van het fosfaatreductieplan. In de beschikking staat of men een boete verschuldigd is of dat men een bonus ontvangt. De inning van de boete of de uitbetaling van de bonus vindt in principe in juni plaats.

Beschikking controleren
De beschikking is gebaseerd op gegevens die bij de RVO geregistreerd  staan. Het is daarom van belang om goed te controleren of  de referentieaantallen correct zijn vastgesteld.


Wanneer men zich heeft aangemeld voor de knelgevallenregeling, is uit de beschikking af te leiden of de RVO de melding wel of niet heeft gehonoreerd.


Bewaar maken
Indien men het niet eens is met de beschikking, kan men binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken bij de RVO. Het maken van bezwaar betekent niet dat de boete vooralsnog niet betaald hoeft te worden. Men zal moeten verzoeken om uitstel van betaling, welke onder bepaalde voorwaarden kan worden verleend.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief