Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

Donderdag 01 juni 2017

Eind mei zijn de beschikkingen verzonden over de eerste periode (maart en april) van het fosfaatreductieplan. In de beschikking staat of men een boete verschuldigd is of dat men een bonus ontvangt. De inning van de boete of de uitbetaling van de bonus vindt in principe in juni plaats.

Beschikking controleren
De beschikking is gebaseerd op gegevens die bij de RVO geregistreerd  staan. Het is daarom van belang om goed te controleren of  de referentieaantallen correct zijn vastgesteld.


Wanneer men zich heeft aangemeld voor de knelgevallenregeling, is uit de beschikking af te leiden of de RVO de melding wel of niet heeft gehonoreerd.


Bewaar maken
Indien men het niet eens is met de beschikking, kan men binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken bij de RVO. Het maken van bezwaar betekent niet dat de boete vooralsnog niet betaald hoeft te worden. Men zal moeten verzoeken om uitstel van betaling, welke onder bepaalde voorwaarden kan worden verleend.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief