Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

Donderdag 01 juni 2017

Eind mei zijn de beschikkingen verzonden over de eerste periode (maart en april) van het fosfaatreductieplan. In de beschikking staat of men een boete verschuldigd is of dat men een bonus ontvangt. De inning van de boete of de uitbetaling van de bonus vindt in principe in juni plaats.

Beschikking controleren
De beschikking is gebaseerd op gegevens die bij de RVO geregistreerd  staan. Het is daarom van belang om goed te controleren of  de referentieaantallen correct zijn vastgesteld.


Wanneer men zich heeft aangemeld voor de knelgevallenregeling, is uit de beschikking af te leiden of de RVO de melding wel of niet heeft gehonoreerd.


Bewaar maken
Indien men het niet eens is met de beschikking, kan men binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken bij de RVO. Het maken van bezwaar betekent niet dat de boete vooralsnog niet betaald hoeft te worden. Men zal moeten verzoeken om uitstel van betaling, welke onder bepaalde voorwaarden kan worden verleend.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief