Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Controle I&R-systeem bij rundveehouders

Donderdag 01 februari 2018

De NVWA zet de komende periode de controles voort bij de bedrijven waarbij in het I&R-systeem onverklaarbaar hoge aantallen meerlingen zijn geregistreerd. Ook op afvoer van verdachte dieren (bij export, het slachthuis of andere verplaatsingen) wordt gecontroleerd. Verder zijn databestanden van derden gevorderd, waarmee de overtredingen administratief vastliggen.

Analyse
Uit een analyse van RVO.nl komt volgens de NVWA naar voren dat op circa 7.700 bedrijven sprake is van onverklaarbaar hoge aantallen meerlingen. Op 22 januari heeft de NVWA een steekproef bij bedrijven gedaan, waarbij is vastgesteld dat er onregelmatigheden voorkomen in het I&R-systeem. De bedrijven waar na inspectie deze onregelmatigheden zijn vastgesteld, zijn geblokkeerd.

Herstel I&R-omissies
Het is van belang dat de I&R-omissies volgens de spelregels worden hersteld. De handelwijze hiervoor staat uitgebreid beschreven op de site van RVO.nl.

Van de I&R-registratie van bedrijven is een foto gemaakt. De onregelmatigheden liggen daarmee vast. Deze worden ondersteund door andere administraties die inmiddels zijn gevorderd. RVO en NVWA monitoren wijzigingen die in het I&R-systeem worden aangebracht.

Sancties
Wanneer wordt vastgesteld dat een veehouder de I&R-registratie heeft gemanipuleerd, zijn hieraan de volgende de consequenties verbonden:  • Het bedrijf wordt op slot gezet tot de registratie is hersteld.

  • De veehouder loopt risico op strafrechtelijke vervolging terzake van overtreding van de Wet op de economische delicten (WED) en art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte). Op deze misdrijven staan geldboetes en gevangenisstraffen. De straffen worden bepaald door het Openbaar Ministerie en de rechter. Veroordelingen leveren een strafblad op.Vervolgens loopt de veehouder kans op de volgende financiële maatregelen:  • Terugvordering van de GLB-inkomenssteun (korting kan oplopen van 20% tot 100%).

  • Nacalculatie en daarmee naheffing in het kader van het fosfaatreductieplan.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Controle I&R-systeem bij rundveehouders

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief