Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Controle I&R-systeem bij rundveehouders

Donderdag 01 februari 2018

De NVWA zet de komende periode de controles voort bij de bedrijven waarbij in het I&R-systeem onverklaarbaar hoge aantallen meerlingen zijn geregistreerd. Ook op afvoer van verdachte dieren (bij export, het slachthuis of andere verplaatsingen) wordt gecontroleerd. Verder zijn databestanden van derden gevorderd, waarmee de overtredingen administratief vastliggen.

Analyse
Uit een analyse van RVO.nl komt volgens de NVWA naar voren dat op circa 7.700 bedrijven sprake is van onverklaarbaar hoge aantallen meerlingen. Op 22 januari heeft de NVWA een steekproef bij bedrijven gedaan, waarbij is vastgesteld dat er onregelmatigheden voorkomen in het I&R-systeem. De bedrijven waar na inspectie deze onregelmatigheden zijn vastgesteld, zijn geblokkeerd.

Herstel I&R-omissies
Het is van belang dat de I&R-omissies volgens de spelregels worden hersteld. De handelwijze hiervoor staat uitgebreid beschreven op de site van RVO.nl.

Van de I&R-registratie van bedrijven is een foto gemaakt. De onregelmatigheden liggen daarmee vast. Deze worden ondersteund door andere administraties die inmiddels zijn gevorderd. RVO en NVWA monitoren wijzigingen die in het I&R-systeem worden aangebracht.

Sancties
Wanneer wordt vastgesteld dat een veehouder de I&R-registratie heeft gemanipuleerd, zijn hieraan de volgende de consequenties verbonden:  • Het bedrijf wordt op slot gezet tot de registratie is hersteld.

  • De veehouder loopt risico op strafrechtelijke vervolging terzake van overtreding van de Wet op de economische delicten (WED) en art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte). Op deze misdrijven staan geldboetes en gevangenisstraffen. De straffen worden bepaald door het Openbaar Ministerie en de rechter. Veroordelingen leveren een strafblad op.Vervolgens loopt de veehouder kans op de volgende financiële maatregelen:  • Terugvordering van de GLB-inkomenssteun (korting kan oplopen van 20% tot 100%).

  • Nacalculatie en daarmee naheffing in het kader van het fosfaatreductieplan.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Controle I&R-systeem bij rundveehouders

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief