Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Controle I&R-systeem bij rundveehouders

Donderdag 01 februari 2018

De NVWA zet de komende periode de controles voort bij de bedrijven waarbij in het I&R-systeem onverklaarbaar hoge aantallen meerlingen zijn geregistreerd. Ook op afvoer van verdachte dieren (bij export, het slachthuis of andere verplaatsingen) wordt gecontroleerd. Verder zijn databestanden van derden gevorderd, waarmee de overtredingen administratief vastliggen.

Analyse
Uit een analyse van RVO.nl komt volgens de NVWA naar voren dat op circa 7.700 bedrijven sprake is van onverklaarbaar hoge aantallen meerlingen. Op 22 januari heeft de NVWA een steekproef bij bedrijven gedaan, waarbij is vastgesteld dat er onregelmatigheden voorkomen in het I&R-systeem. De bedrijven waar na inspectie deze onregelmatigheden zijn vastgesteld, zijn geblokkeerd.

Herstel I&R-omissies
Het is van belang dat de I&R-omissies volgens de spelregels worden hersteld. De handelwijze hiervoor staat uitgebreid beschreven op de site van RVO.nl.

Van de I&R-registratie van bedrijven is een foto gemaakt. De onregelmatigheden liggen daarmee vast. Deze worden ondersteund door andere administraties die inmiddels zijn gevorderd. RVO en NVWA monitoren wijzigingen die in het I&R-systeem worden aangebracht.

Sancties
Wanneer wordt vastgesteld dat een veehouder de I&R-registratie heeft gemanipuleerd, zijn hieraan de volgende de consequenties verbonden:  • Het bedrijf wordt op slot gezet tot de registratie is hersteld.

  • De veehouder loopt risico op strafrechtelijke vervolging terzake van overtreding van de Wet op de economische delicten (WED) en art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte). Op deze misdrijven staan geldboetes en gevangenisstraffen. De straffen worden bepaald door het Openbaar Ministerie en de rechter. Veroordelingen leveren een strafblad op.Vervolgens loopt de veehouder kans op de volgende financiële maatregelen:  • Terugvordering van de GLB-inkomenssteun (korting kan oplopen van 20% tot 100%).

  • Nacalculatie en daarmee naheffing in het kader van het fosfaatreductieplan.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Controle I&R-systeem bij rundveehouders

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief