Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Controle NVWA op beregeningsverbod aardappelen

Donderdag 22 juni 2017

De NVWA controleert vanaf de weg en vanuit de lucht of aardappeltelers in gebieden met een beregeningsverbod zich houden aan het verbod op beregening met oppervlaktewater. Op de website van de NVWA staat een kaart waarop men kan zien in welke gebieden een beregeningsverbod geldt. Deze gebieden liggen verspreid over het gehele land.

In deze gebieden mogen telers geen oppervlaktewater gebruiken voor beregenen en bespuiten van consumptie- en zetmeelaardappelen, omdat dit water besmet kan zijn met de bacterie die bruinrot veroorzaakt. Voor pootgoed geldt sinds 2005 een landelijk verbod op het beregenen en bespuiten met oppervlaktewater.

De beregeningsverboden gelden niet voor het gebruik van bronwater, leidingwater en opgevangen regenwater. Het beregeningsverbod in verband met bruinrot is een aanvullende maatregel bovenop de regels voor het gebruik van oppervlaktewater van onder meer de waterschappen.

Wanneer de NVWA vaststelt dat het verbod is overtreden, wordt proces-verbaal opgemaakt en worden de percelen die met oppervlaktewater zijn beregend aangemerkt als ‘waarschijnlijk besmet’ met bruinrot. Het bedrijf komt dan onder toezicht van de NVWA te staan en er gelden beperkende maatregelen voor de afzet van de beregende aardappelen. De aardappelen worden bemonsterd. Indien bruinrot wordt aangetroffen heeft dit gevolgen voor de hele aardappelteelt van het bedrijf.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Controle NVWA op beregeningsverbod aardappelen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief