Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Controle NVWA op beregeningsverbod aardappelen

Donderdag 22 juni 2017

De NVWA controleert vanaf de weg en vanuit de lucht of aardappeltelers in gebieden met een beregeningsverbod zich houden aan het verbod op beregening met oppervlaktewater. Op de website van de NVWA staat een kaart waarop men kan zien in welke gebieden een beregeningsverbod geldt. Deze gebieden liggen verspreid over het gehele land.

In deze gebieden mogen telers geen oppervlaktewater gebruiken voor beregenen en bespuiten van consumptie- en zetmeelaardappelen, omdat dit water besmet kan zijn met de bacterie die bruinrot veroorzaakt. Voor pootgoed geldt sinds 2005 een landelijk verbod op het beregenen en bespuiten met oppervlaktewater.

De beregeningsverboden gelden niet voor het gebruik van bronwater, leidingwater en opgevangen regenwater. Het beregeningsverbod in verband met bruinrot is een aanvullende maatregel bovenop de regels voor het gebruik van oppervlaktewater van onder meer de waterschappen.

Wanneer de NVWA vaststelt dat het verbod is overtreden, wordt proces-verbaal opgemaakt en worden de percelen die met oppervlaktewater zijn beregend aangemerkt als ‘waarschijnlijk besmet’ met bruinrot. Het bedrijf komt dan onder toezicht van de NVWA te staan en er gelden beperkende maatregelen voor de afzet van de beregende aardappelen. De aardappelen worden bemonsterd. Indien bruinrot wordt aangetroffen heeft dit gevolgen voor de hele aardappelteelt van het bedrijf.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Controle NVWA op beregeningsverbod aardappelen

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief