Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten

Donderdag 08 december 2016

De RVO is inmiddels gestart met het versturen van de beslissingen en het uitbetalen van de regelingen in het kader van het GLB-beleid, zoals aangevraagd bij de Gecombineerde opgave 2016. Het gaat daarbij om de basispremie, de vergroeningspremie en de hectaretoeslag voor jonge landbouwers. Het is raadzaam om de beslissingen goed te controleren en waarnodig tijdig bezwaar te maken.


Het is belangrijk de volgende punten te controleren:  • Wijkt de goedgekeurde oppervlakte af van de opgegeven oppervlakte?

  • Is er naast de algemene kortingen (zgn. plafondkortingen) een randvoorwaardenkorting toegepast?

  • Is er een korting op de vergroeningspremie toegepast?

  • Is de aangevraagde toeslag voor jonge landbouwers (€ 44,38 per hectare) gehonoreerd?Indien u het niet eens bent met de beslissing, hebt u de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken. Bezwaar maken heeft alleen zin, indien u daarmee ook daadwerkelijk een voordeel kunt behalen bij de uitbetaling. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om bezwaar te maken tegen een lager vastgestelde oppervlakte, indien u ook bij deze oppervlakte alle betalingsrechten kunt benutten. Weliswaar is dit een nadeel voor de gebruiksruimte voor meststoffen, maar dan moet bezwaar gemaakt worden tegen deze lagere oppervlakte bij het opleggen van een eventuele mestboete.

Indien er een randvoorwaardenkorting is opgelegd, zal tijdig bezwaar gemaakt moeten worden tegen de aankondiging van deze korting. Deze aankondiging is apart verstuurd. Het heeft geen zin om bij een randvoorwaardenkorting bezwaar te maken tegen de beslissing tot uitbetaling van de betalingsrechten.


De uitbetaling van de graasdierpremie vindt pas vanaf 1 maart 2017 plaats.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief