Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten

Donderdag 08 december 2016

De RVO is inmiddels gestart met het versturen van de beslissingen en het uitbetalen van de regelingen in het kader van het GLB-beleid, zoals aangevraagd bij de Gecombineerde opgave 2016. Het gaat daarbij om de basispremie, de vergroeningspremie en de hectaretoeslag voor jonge landbouwers. Het is raadzaam om de beslissingen goed te controleren en waarnodig tijdig bezwaar te maken.


Het is belangrijk de volgende punten te controleren:  • Wijkt de goedgekeurde oppervlakte af van de opgegeven oppervlakte?

  • Is er naast de algemene kortingen (zgn. plafondkortingen) een randvoorwaardenkorting toegepast?

  • Is er een korting op de vergroeningspremie toegepast?

  • Is de aangevraagde toeslag voor jonge landbouwers (€ 44,38 per hectare) gehonoreerd?Indien u het niet eens bent met de beslissing, hebt u de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken. Bezwaar maken heeft alleen zin, indien u daarmee ook daadwerkelijk een voordeel kunt behalen bij de uitbetaling. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om bezwaar te maken tegen een lager vastgestelde oppervlakte, indien u ook bij deze oppervlakte alle betalingsrechten kunt benutten. Weliswaar is dit een nadeel voor de gebruiksruimte voor meststoffen, maar dan moet bezwaar gemaakt worden tegen deze lagere oppervlakte bij het opleggen van een eventuele mestboete.

Indien er een randvoorwaardenkorting is opgelegd, zal tijdig bezwaar gemaakt moeten worden tegen de aankondiging van deze korting. Deze aankondiging is apart verstuurd. Het heeft geen zin om bij een randvoorwaardenkorting bezwaar te maken tegen de beslissing tot uitbetaling van de betalingsrechten.


De uitbetaling van de graasdierpremie vindt pas vanaf 1 maart 2017 plaats.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief