Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Crowdfunding aantrekkelijke financieringsvorm naast bancaire lening

Dinsdag 15 januari 2019

Vele ondernemers zullen niet direct aan crowdfunding denken wanneer extra geld nodig is. Toch lijkt de combinatie van bancaire financiering en crowdfunding nog steeds door te groeien. Deze vorm van stapelfinanciering wordt vooral ook aangemoedigd door banken zelf. Dit heeft vooral ook te maken met de veranderende rol die banken aannemen, waarbij ze een terugtrekkende beweging maken als het gaat om de verschaffing van risicodragend kapitaal.

Ook de Corporate Finance specialisten van OOvB zien nog steeds een toenemende noodzaak om naast de reguliere bancaire financiering andere financieringsmogelijkheden te onderzoeken. En daar is crowdfunding er zeker één van.

Toch is er ook kritiek te horen rondom het fenomeen crowdfunding. En dan uit de bijzondere hoek van de financiële toezichthouder, de Nederlandse Bank. Zij waarschuwen namelijk voor de vaak ‘magere’ verslaglegging van de financiële onderbouwing.

Zij zijn er dan ook van overtuigd dat het volwassen worden van deze ‘markt’ betekent dat ook op een volwassen manier omgegaan dient te worden met rapportage en verwachtingen. Het komt nog te vaak voor dat opportunistische ondernemers met wilde plannen de meest wilde bedragen willen ophalen, om het ongenuanceerd uit te drukken.

Een rol voor ondernemers, maar ook voor accountants en adviseurs.

De OOvB corporate finance specialisten dringen erop aan om bij financieringsbehoefte zorgvuldig te werk te gaan. Het maken van een degelijk plan is daarbij geen overbodig werk. Het zorgt vaak voor duidelijkheid en het is ook voor de ondernemer in kwestie een uitstekend baken waarlangs de plannen uitgevoerd kunnen worden.

Financieringsvragen?  
Heeft u behoefte aan extra bedrijfsfinanciering? Praat er eens over met de OOvB corporate finance specialisten. Neem contact op met uw relatiebeheerder, hij of zij kan u hiermee verder helpen.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief