Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Crowdfunding aantrekkelijke financieringsvorm naast bancaire lening

Dinsdag 15 januari 2019

Vele ondernemers zullen niet direct aan crowdfunding denken wanneer extra geld nodig is. Toch lijkt de combinatie van bancaire financiering en crowdfunding nog steeds door te groeien. Deze vorm van stapelfinanciering wordt vooral ook aangemoedigd door banken zelf. Dit heeft vooral ook te maken met de veranderende rol die banken aannemen, waarbij ze een terugtrekkende beweging maken als het gaat om de verschaffing van risicodragend kapitaal.

Ook de Corporate Finance specialisten van OOvB zien nog steeds een toenemende noodzaak om naast de reguliere bancaire financiering andere financieringsmogelijkheden te onderzoeken. En daar is crowdfunding er zeker één van.

Toch is er ook kritiek te horen rondom het fenomeen crowdfunding. En dan uit de bijzondere hoek van de financiële toezichthouder, de Nederlandse Bank. Zij waarschuwen namelijk voor de vaak ‘magere’ verslaglegging van de financiële onderbouwing.

Zij zijn er dan ook van overtuigd dat het volwassen worden van deze ‘markt’ betekent dat ook op een volwassen manier omgegaan dient te worden met rapportage en verwachtingen. Het komt nog te vaak voor dat opportunistische ondernemers met wilde plannen de meest wilde bedragen willen ophalen, om het ongenuanceerd uit te drukken.

Een rol voor ondernemers, maar ook voor accountants en adviseurs.

De OOvB corporate finance specialisten dringen erop aan om bij financieringsbehoefte zorgvuldig te werk te gaan. Het maken van een degelijk plan is daarbij geen overbodig werk. Het zorgt vaak voor duidelijkheid en het is ook voor de ondernemer in kwestie een uitstekend baken waarlangs de plannen uitgevoerd kunnen worden.

Financieringsvragen?  
Heeft u behoefte aan extra bedrijfsfinanciering? Praat er eens over met de OOvB corporate finance specialisten. Neem contact op met uw relatiebeheerder, hij of zij kan u hiermee verder helpen.

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief