Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Crowdfunding aantrekkelijke financieringsvorm naast bancaire lening

Dinsdag 15 januari 2019

Vele ondernemers zullen niet direct aan crowdfunding denken wanneer extra geld nodig is. Toch lijkt de combinatie van bancaire financiering en crowdfunding nog steeds door te groeien. Deze vorm van stapelfinanciering wordt vooral ook aangemoedigd door banken zelf. Dit heeft vooral ook te maken met de veranderende rol die banken aannemen, waarbij ze een terugtrekkende beweging maken als het gaat om de verschaffing van risicodragend kapitaal.

Ook de Corporate Finance specialisten van OOvB zien nog steeds een toenemende noodzaak om naast de reguliere bancaire financiering andere financieringsmogelijkheden te onderzoeken. En daar is crowdfunding er zeker één van.

Toch is er ook kritiek te horen rondom het fenomeen crowdfunding. En dan uit de bijzondere hoek van de financiële toezichthouder, de Nederlandse Bank. Zij waarschuwen namelijk voor de vaak ‘magere’ verslaglegging van de financiële onderbouwing.

Zij zijn er dan ook van overtuigd dat het volwassen worden van deze ‘markt’ betekent dat ook op een volwassen manier omgegaan dient te worden met rapportage en verwachtingen. Het komt nog te vaak voor dat opportunistische ondernemers met wilde plannen de meest wilde bedragen willen ophalen, om het ongenuanceerd uit te drukken.

Een rol voor ondernemers, maar ook voor accountants en adviseurs.

De OOvB corporate finance specialisten dringen erop aan om bij financieringsbehoefte zorgvuldig te werk te gaan. Het maken van een degelijk plan is daarbij geen overbodig werk. Het zorgt vaak voor duidelijkheid en het is ook voor de ondernemer in kwestie een uitstekend baken waarlangs de plannen uitgevoerd kunnen worden.

Financieringsvragen?  
Heeft u behoefte aan extra bedrijfsfinanciering? Praat er eens over met de OOvB corporate finance specialisten. Neem contact op met uw relatiebeheerder, hij of zij kan u hiermee verder helpen.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief