Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Daling besteedbaar inkomen eenverdieners

Donderdag 16 augustus 2018

Door politieke beslissingen raken eenverdieners vaker in de financiële problemen dan tweeverdieners. Het gemiddelde besteedbaar inkomen van laatstgenoemde steeg de laatste jaren terwijl het besteedbaar inkomen bij de eenverdieners juist daalde.

Het kabinet had in 2015 o.a. het doel meer vrouwen aan het werk te krijgen. Dit doel is behaald en verklaart daarom waarom er een groei is in het aantal tweeverdieners. De vele fiscale voordelen die de tweeverdieners hebben ten opzichte van de eenverdieners zijn buiten proportie. Het Centraal Planbureau (CPB) meldt dan ook dat eenverdieners vaker financiële problemen ervaren dan tweeverdieners.

In het regeerakkoord is afgesproken dat er tijdens de belastinghervorming rekening gehouden wordt met het evenwicht tussen de één- en tweeverdieners. Door de geleidelijke afbouw van de algemene heffingkorting voor niet-werkende partners zullen de verschillen tussen de groepen op lange termijn blijven groeien, aldus het CPB.

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief