Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Daling besteedbaar inkomen eenverdieners

Donderdag 16 augustus 2018

Door politieke beslissingen raken eenverdieners vaker in de financiële problemen dan tweeverdieners. Het gemiddelde besteedbaar inkomen van laatstgenoemde steeg de laatste jaren terwijl het besteedbaar inkomen bij de eenverdieners juist daalde.

Het kabinet had in 2015 o.a. het doel meer vrouwen aan het werk te krijgen. Dit doel is behaald en verklaart daarom waarom er een groei is in het aantal tweeverdieners. De vele fiscale voordelen die de tweeverdieners hebben ten opzichte van de eenverdieners zijn buiten proportie. Het Centraal Planbureau (CPB) meldt dan ook dat eenverdieners vaker financiële problemen ervaren dan tweeverdieners.

In het regeerakkoord is afgesproken dat er tijdens de belastinghervorming rekening gehouden wordt met het evenwicht tussen de één- en tweeverdieners. Door de geleidelijke afbouw van de algemene heffingkorting voor niet-werkende partners zullen de verschillen tussen de groepen op lange termijn blijven groeien, aldus het CPB.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief