Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Daling besteedbaar inkomen eenverdieners

Donderdag 16 augustus 2018

Door politieke beslissingen raken eenverdieners vaker in de financiële problemen dan tweeverdieners. Het gemiddelde besteedbaar inkomen van laatstgenoemde steeg de laatste jaren terwijl het besteedbaar inkomen bij de eenverdieners juist daalde.

Het kabinet had in 2015 o.a. het doel meer vrouwen aan het werk te krijgen. Dit doel is behaald en verklaart daarom waarom er een groei is in het aantal tweeverdieners. De vele fiscale voordelen die de tweeverdieners hebben ten opzichte van de eenverdieners zijn buiten proportie. Het Centraal Planbureau (CPB) meldt dan ook dat eenverdieners vaker financiële problemen ervaren dan tweeverdieners.

In het regeerakkoord is afgesproken dat er tijdens de belastinghervorming rekening gehouden wordt met het evenwicht tussen de één- en tweeverdieners. Door de geleidelijke afbouw van de algemene heffingkorting voor niet-werkende partners zullen de verschillen tussen de groepen op lange termijn blijven groeien, aldus het CPB.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief