Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Daling fosfaatproductie in 2016

Dinsdag 04 juli 2017

De fosfaatproductie van de veehouderij is in 2016 uitgekomen op 175,2 miljoen kg. Dit blijkt uit de definitieve cijfers van het CBS. Dat is 4,9 miljoen kg minder dan in 2015, maar nog wel 2,3 miljoen kg meer dan het fosfaatplafond (=fosfaatproductie in 2002).


Melkvee
Ondanks een toename van het aantal melkkoeien met 120.000 (8% stuks is de fosfaatproductie in 2016 ten opzichte van 2015 met 3,3 miljoen kg afgenomen naar 89,5 miljoen kg.  Dit wordt verklaard door lagere fosforgehalten in het kuilvoer, vers gras en het krachtvoer. De fosfaatproductie van het melkvee is echter nog aanzienlijk hoger dan het sectorplafond van 84,9 miljoen kg.

Varkens
De fosfaatproductie in de varkenssector daalde in 2016 met 0,9 miljoen kg naar 39,2 miljoen kg door een krimp van zowel het aantal zeugen als het aantal vleesvarkens. De productie ligt daarmee weer onder het sectorplafond van 39,7 miljoen kg.

Pluimvee
De omvang van de totale pluimveestapel daalde in 2016 met 1,1 procent naar 107,3 miljoen dieren. Vooral jonge dieren namen in aantal af, terwijl er meer volwassen dieren kwamen. Daarom nam de fosfaatproductie in 2016 toe met 0,6 miljoen kg naar 28,9 miljoen kg. Dit is hoger dan het sectorplafond van 27,4 miljoen kg.

Geen gevolgen voor fosfaatreductieplan
De definitieve cijfers hebben volgens de staatssecretaris van EZ geen gevolgen voor het fosfaatreductieplan in de melkveesector. Voor de definitieve fosfaatproductie is uitgegaan van de dieraantallen per 1 april 2016 (landbouwtelling), terwijl voor het vaststellen van het referentiescenario 2017 gebruik is gemaakt van het werkelijk aantal dieren eind 2016. Aangezien de melkveestapel gedurende 2016 nog is gegroeid, betekent dit dat de fosfaatproductie in de referentiescenario hoger is dan de definitieve fosfaatproductie 2016. De opgave voor 2017 is daarom nog steeds een reductie van 6,6 miljoen kg.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Daling fosfaatproductie in 2016

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief