Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Daling fosfaatproductie in 2016

Dinsdag 04 juli 2017

De fosfaatproductie van de veehouderij is in 2016 uitgekomen op 175,2 miljoen kg. Dit blijkt uit de definitieve cijfers van het CBS. Dat is 4,9 miljoen kg minder dan in 2015, maar nog wel 2,3 miljoen kg meer dan het fosfaatplafond (=fosfaatproductie in 2002).


Melkvee
Ondanks een toename van het aantal melkkoeien met 120.000 (8% stuks is de fosfaatproductie in 2016 ten opzichte van 2015 met 3,3 miljoen kg afgenomen naar 89,5 miljoen kg.  Dit wordt verklaard door lagere fosforgehalten in het kuilvoer, vers gras en het krachtvoer. De fosfaatproductie van het melkvee is echter nog aanzienlijk hoger dan het sectorplafond van 84,9 miljoen kg.

Varkens
De fosfaatproductie in de varkenssector daalde in 2016 met 0,9 miljoen kg naar 39,2 miljoen kg door een krimp van zowel het aantal zeugen als het aantal vleesvarkens. De productie ligt daarmee weer onder het sectorplafond van 39,7 miljoen kg.

Pluimvee
De omvang van de totale pluimveestapel daalde in 2016 met 1,1 procent naar 107,3 miljoen dieren. Vooral jonge dieren namen in aantal af, terwijl er meer volwassen dieren kwamen. Daarom nam de fosfaatproductie in 2016 toe met 0,6 miljoen kg naar 28,9 miljoen kg. Dit is hoger dan het sectorplafond van 27,4 miljoen kg.

Geen gevolgen voor fosfaatreductieplan
De definitieve cijfers hebben volgens de staatssecretaris van EZ geen gevolgen voor het fosfaatreductieplan in de melkveesector. Voor de definitieve fosfaatproductie is uitgegaan van de dieraantallen per 1 april 2016 (landbouwtelling), terwijl voor het vaststellen van het referentiescenario 2017 gebruik is gemaakt van het werkelijk aantal dieren eind 2016. Aangezien de melkveestapel gedurende 2016 nog is gegroeid, betekent dit dat de fosfaatproductie in de referentiescenario hoger is dan de definitieve fosfaatproductie 2016. De opgave voor 2017 is daarom nog steeds een reductie van 6,6 miljoen kg.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Daling fosfaatproductie in 2016

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief