Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Datalogger op luchtwasser verplicht in 2016

Donderdag 07 mei 2015


Vanaf 1 januari 2016 moeten, naast alle nieuwe, ook alle reeds geïnstalleerde luchtwassers voorzien zijn van een datalogger.


Deze verplichting is in 2012 vastgelegd in het Activiteitenbesluit en gold vanaf 1 januari 2013 al voor nieuwe luchtwassers. Voor bestaande luchtwassers was een overgangstermijn van drie jaar opgenomen.


Het ministerie van Economische Zaken ziet geen mogelijkheid om van deze verplichting af te zien. Dit blijkt uit het Actieplan Maatwerkaanpak Agrofood dat op 28 april 2015 naar de Tweede Kamer is verzonden.


Het elektronisch monitoringsysteem wordt nodig geacht, omdat een groot deel van de luchtwassers niet goed zou werken (door onkunde, technische mankementen of moedwillig niet gebruiken).


Volgens het ministerie bedragen de kosten van het monitoringsysteem 3.500 tot 7.000 euro per installatie.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Datalogger op luchtwasser verplicht in 2016

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief