Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De beste manier om het overzicht te houden in uw mailbox

Donderdag 21 juni 2018

Ongetwijfeld heeft u wel eens te maken met een mailbox die overloopt. Een fenomeen dat ontstaat omdat u het al druk heeft. Juist dan kan een volle mailbox voor extra stress zorgen. Misschien dat de volgende tips helpen om op een slimmere manier de mailbox stress tegen te gaan.

Kies voor 1 of 2 vaste momenten per dag om uw emails te bekijken.

Het is erg praktisch om elke dag een tijdstip (of twee tijdstippen) te kiezen om uw digitale post te bekijken. Als u bijvoorbeeld aan het einde van elke ochtend een half uurtje reserveert om uw post te bekijken en te beantwoorden, is het grootste leed al geleden. Als u ervoor kiest om ook tegen het einde van de middag nog even te kijken naar de ingekomen emails, dan weet u dat u altijd ‘bij’ bent. Het is zeer aan te raden om zeker een half uurtje te reserveren, omdat u dan ook weet dat u de tijd heeft om te antwoorden. Er is namelijk niets ergers dan met ‘onafgewerkte’ mails te blijven zitten.

Tenslotte kan het helpen om u uit te schrijven voor nieuwsbrieven die er niet echt toe doen. Als u ze toch niet leest heeft het geen zin om ze te blijven ontvangen.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief