Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De Brexit juridisch: Contracten aanpassen!

Woensdag 20 februari 2019

Al een aantal keer, waaronder op 20 september en 14 november 2018 en 15 januari 2019, hebben we uw aandacht gevraagd voor de Brexit op onze site en in onze nieuwsbrieven.

De datum van 29 maart 2019 waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten, komt steeds dichterbij en veel is nog onduidelijk. Dat is echter geen reden om af te wachten, maar juist om uw contracten met Britse partijen aan te passen om Brexit-risico’s uit te sluiten.

Bij uit te sluiten risico’s vanwege de Brexit kunt u denken aan zaken als:

  • invoerrechten
  • vertraging door douaneprocedures
  • valutarisico’s (als na de Brexit de verhouding tussen de Britse pond en de Euro verandert)
  • extra transportkosten
  • juridische risico’s (doordat de Engelse rechter niet meer gebonden is aan EU-recht)

 

 

 

 

In verband hiermee kan het bijvoorbeeld verstandig zijn andere transportvoorwaarden (Incoterms) te gaan hanteren of transportkosten en risico’s uitdrukkelijk voor rekening van de andere partij laten komen, afgesproken leveringstermijnen als indicatief aan te merken, alleen nog betaling in Euro overeen te komen, uitsluitend een keuze voor het Nederlandse recht en rechter overeen te komen en dergelijke.

Uiteraard is het ook mogelijk dat contracten door de Brexit tijdelijk of definitief niet meer zinvol uitgevoerd kunnen worden. Met het daarop is het nuttig de Brexit uitdrukkelijk aan te merken als grond voor overmacht en te voorzien in eenzijdige Brexit-beëindigingsgrond, als uitvoering van een contract helemaal niet meer mogelijk of rendabel is.

Deze zaken kunnen afzonderlijk in alle contracten opgenomen worden, maar het ligt meer voor de hand om dit in uw algemene voorwaarden te regelen. De gewijzigde voorwaarden zullen vervolgens wel weer op de contracten met uw klanten van toepassing verklaard moeten worden.

Ook in andere opzichten kan de Brexit een rol spelen, bijvoorbeeld doordat intellectuele eigendomsrechten mogelijk vervallen of doordat de Europese privacybescherming (AVG) op Engelse partijen niet meer van toepassing is, maar daarbij ligt een andere oplossing meer voor de hand.

Als u meer wil weten over dit onderwerp, neemt u dan voor meer advies contact op met een van onze juristen.

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief