Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De Brexit juridisch: Contracten aanpassen!

Woensdag 20 februari 2019

Al een aantal keer, waaronder op 20 september en 14 november 2018 en 15 januari 2019, hebben we uw aandacht gevraagd voor de Brexit op onze site en in onze nieuwsbrieven.

De datum van 29 maart 2019 waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten, komt steeds dichterbij en veel is nog onduidelijk. Dat is echter geen reden om af te wachten, maar juist om uw contracten met Britse partijen aan te passen om Brexit-risico’s uit te sluiten.

Bij uit te sluiten risico’s vanwege de Brexit kunt u denken aan zaken als:

  • invoerrechten
  • vertraging door douaneprocedures
  • valutarisico’s (als na de Brexit de verhouding tussen de Britse pond en de Euro verandert)
  • extra transportkosten
  • juridische risico’s (doordat de Engelse rechter niet meer gebonden is aan EU-recht)

 

 

 

 

In verband hiermee kan het bijvoorbeeld verstandig zijn andere transportvoorwaarden (Incoterms) te gaan hanteren of transportkosten en risico’s uitdrukkelijk voor rekening van de andere partij laten komen, afgesproken leveringstermijnen als indicatief aan te merken, alleen nog betaling in Euro overeen te komen, uitsluitend een keuze voor het Nederlandse recht en rechter overeen te komen en dergelijke.

Uiteraard is het ook mogelijk dat contracten door de Brexit tijdelijk of definitief niet meer zinvol uitgevoerd kunnen worden. Met het daarop is het nuttig de Brexit uitdrukkelijk aan te merken als grond voor overmacht en te voorzien in eenzijdige Brexit-beëindigingsgrond, als uitvoering van een contract helemaal niet meer mogelijk of rendabel is.

Deze zaken kunnen afzonderlijk in alle contracten opgenomen worden, maar het ligt meer voor de hand om dit in uw algemene voorwaarden te regelen. De gewijzigde voorwaarden zullen vervolgens wel weer op de contracten met uw klanten van toepassing verklaard moeten worden.

Ook in andere opzichten kan de Brexit een rol spelen, bijvoorbeeld doordat intellectuele eigendomsrechten mogelijk vervallen of doordat de Europese privacybescherming (AVG) op Engelse partijen niet meer van toepassing is, maar daarbij ligt een andere oplossing meer voor de hand.

Als u meer wil weten over dit onderwerp, neemt u dan voor meer advies contact op met een van onze juristen.

< Terug

Meest recente berichten

Vordering vastlegging reguliere pacht toegewezen

Donderdag 16 mei 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder verkocht in 2004 enkele percelen grond met een oppervlakte van 2 hectare voor € 450.000 aan een projectontwikkelaar, die hierop na drie jaar woningbouw wou realiseren. Tot deze tijd mo... Lees verder >

Check uw bemestingsplan

Donderdag 16 mei 2019 (Agrarisch)
Nu de Gecombineerde opgave is ingediend, is het raadzaam om te controleren of uw bemestingsplan nog actueel is. Wijzigingen moeten officieel binnen 7 dagen in het plan doorgevoerd te worden. Het gaat dan voo... Lees verder >

Meer duidelijkheid over (excessief) lenen bij de eigen B.V.: opletten geblazen!

Donderdag 16 mei 2019 (Fiscaal)

Eerder besprak ik in mijn blog de aangekondigde maatregel in 2022 voor schulden bij de eigen B.V. . Het betreft schulden boven een bedrag van € 500.000. Gevolg van de maatregel: een verplichte b... Lees verder >

Demonstratieregeling klimaattechnologieën en - innovaties in transport

Woensdag 15 mei 2019 (Ondernemersnieuws)

Heeft u een transportoplossing met lage of geen CO₂-uitstoot? Kijk of u gebruik kunt maken van de DKTI-Transport. Het doel is om van 2017 tot en met 2021 de productontwikkeling in de transportsecto... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief