Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De Brexit juridisch: Contracten aanpassen!

Woensdag 20 februari 2019

Al een aantal keer, waaronder op 20 september en 14 november 2018 en 15 januari 2019, hebben we uw aandacht gevraagd voor de Brexit op onze site en in onze nieuwsbrieven.

De datum van 29 maart 2019 waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten, komt steeds dichterbij en veel is nog onduidelijk. Dat is echter geen reden om af te wachten, maar juist om uw contracten met Britse partijen aan te passen om Brexit-risico’s uit te sluiten.

Bij uit te sluiten risico’s vanwege de Brexit kunt u denken aan zaken als:

  • invoerrechten
  • vertraging door douaneprocedures
  • valutarisico’s (als na de Brexit de verhouding tussen de Britse pond en de Euro verandert)
  • extra transportkosten
  • juridische risico’s (doordat de Engelse rechter niet meer gebonden is aan EU-recht)

 

 

 

 

In verband hiermee kan het bijvoorbeeld verstandig zijn andere transportvoorwaarden (Incoterms) te gaan hanteren of transportkosten en risico’s uitdrukkelijk voor rekening van de andere partij laten komen, afgesproken leveringstermijnen als indicatief aan te merken, alleen nog betaling in Euro overeen te komen, uitsluitend een keuze voor het Nederlandse recht en rechter overeen te komen en dergelijke.

Uiteraard is het ook mogelijk dat contracten door de Brexit tijdelijk of definitief niet meer zinvol uitgevoerd kunnen worden. Met het daarop is het nuttig de Brexit uitdrukkelijk aan te merken als grond voor overmacht en te voorzien in eenzijdige Brexit-beëindigingsgrond, als uitvoering van een contract helemaal niet meer mogelijk of rendabel is.

Deze zaken kunnen afzonderlijk in alle contracten opgenomen worden, maar het ligt meer voor de hand om dit in uw algemene voorwaarden te regelen. De gewijzigde voorwaarden zullen vervolgens wel weer op de contracten met uw klanten van toepassing verklaard moeten worden.

Ook in andere opzichten kan de Brexit een rol spelen, bijvoorbeeld doordat intellectuele eigendomsrechten mogelijk vervallen of doordat de Europese privacybescherming (AVG) op Engelse partijen niet meer van toepassing is, maar daarbij ligt een andere oplossing meer voor de hand.

Als u meer wil weten over dit onderwerp, neemt u dan voor meer advies contact op met een van onze juristen.

< Terug

Meest recente berichten

De actie voor Hulphond Nederland krijgt een (OOvB) staartje, genaamd Taks!

Donderdag 21 maart 2019 (OOvB Nieuws)

Al jaren dragen wij Hulphond Nederland een warm hart toe. De lopende actie, waarbij wij voor iedere snel betaalde factuur een bedrag van € 2,- sparen voor Hulphond Nederland, heeft letterlijk “... Lees verder >

Maïs na gras op zand- en lössgronden en de mestwetgeving

Woensdag 20 maart 2019 (Agrarisch)
Door onduidelijkheid in de regelgeving en tegenstrijdige berichten op de RVO-website is verwarring ontstaan over de stikstofbemonsteringsplicht en de stikstofgebruiksnorm bij het scheuren van grasland op zan... Lees verder >

Omzet transportsector met bijna zes procent gegroeid

Woensdag 20 maart 2019 (Ondernemersnieuws)

In het vierde kwartaal van 2018 groeide de omzet in de transportsector met 5,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam toe in alle deelbranches en de toename was het grootst in ... Lees verder >

Horecaondernemers verwachten voorzichtige groei in 2019

Woensdag 20 maart 2019 (Ondernemersnieuws)

De horeca groeit dankzij een 'gouden mix' van economische expansie en een grotere toestroom van toeristen, plus het goede weer in een groot deel van 2018. De omzet in de branche neemt al ruim vijf jaar el... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief