Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De eerste ervaringen met het nieuwe ontslagrecht: is het moeilijker om een werknemer te ontslaan?

Dinsdag 16 februari 2016

In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Is het ontslagrecht sneller, goedkoper en eenvoudiger geworden zoals men had beoogd? Inmiddels zijn de eerste rechterlijke uitspraken een feit en daar kunnen voorzichtig al enkele conclusies uit worden getrokken.

Zo is in 2015 een groot aantal door werkgevers gedane ontbindingsverzoeken afgewezen, mede omdat door rechters zeer kritisch wordt gekeken naar de aanwezige ontslaggrond. Met andere woorden, zorg ervoor dat uw dossier (tijdig) op orde is om met succes aan de rechter ontbinding van een arbeidsovereenkomst te verzoeken. Eenvoudiger lijkt het in ieder geval sinds de invoering van de WWZ niet geworden.

Disfunctioneren
Een voorbeeld hiervan is een verzoek tot ontslag op grond van disfunctioneren van een werknemer. Dit speelde in een zaak bij de kantonrechter Enschede. De werkgever had een lijst met klachten, maar dat vond de rechter niet voldoende. Immers zo oordeelde de rechter, de werkgever had de werknemer in onvoldoende mate in de gelegenheid gesteld zijn functioneren te verbeteren en de werkgever had hem geen coachingstraject aangeboden.

Uit de rechtspraak tot nu toe volgt dat met name aan het aanbieden van begeleiding en coaching in geval van disfunctioneren door rechters veel waarde wordt gehecht. Zorg er daarom voor dat u uw werknemers voldoende begeleiding en coaching aanbiedt.

Verstoorde arbeidsverhouding
Ook in het geval van een verstoorde arbeidsverhoudingen zijn veel ontbindingsverzoeken door de rechter afgewezen, omdat er naar het oordeel van de rechter geen sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding zodanig dat van de werkgever niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Met andere woorden, de werkgever moet zich aantoonbaar hebben ingezet om de verstoorde arbeidsverhouding op te lossen.

Uit de rechtspraak tot nu toe volgt dat het in dat kader niet voldoende is dat er een mediation-traject (zonder succes) is gevolgd.

Zo oordeelde de kantonrechter Leeuwarden in een situatie waarbij een werknemer was uitgevallen wegens spanningsklachten, dat er geen reden was voor ontbinding. Van de werkgever werd meer verwacht om het probleem op te lossen dan het tot tweemaal zonder succes opstarten van een mediation-traject.

Overig
Los van genoemde ontslaggronden zijn ook de eerste uitspraken verschenen over de billijke vergoeding. Hier kan een werknemer in bijzondere gevallen aanspraak op maken. De billijke vergoeding staat los van de zogeheten transitievergoeding en kan in gevallen van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever worden toegekend.

Heeft u nog vragen over het nieuwe ontslagrecht? OOvB houdt binnenkort een bijeenkomst over de eerste ervaringen met deze nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomst is speciaal voor u als ondernemer en tijdens de bijeenkomst zullen wij ook een aantal tips geven over hoe u in de praktijk het beste met de perikelen van deze wet kunt omgaan.

 

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief