Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De gevolgen van Rutte III rondom de eigen woning

Donderdag 19 oktober 2017

Vorige week heeft het kabinet onder meer haar plannen rondom de fiscaliteit van de eigen woning gepresenteerd. Wij zetten de maatregelen, welke nog nader moeten worden uitgewerkt in een wetsvoorstel, voor u op een rij.

  • Sinds 2014 gaat het tarief waartegen de inkomens in de 52%-schijf hypotheekrente en financieringskosten in aftrek kunnen brengen met 0,5% per jaar omlaag. In 2018 bedraagt het aftrektarief maximaal 49,5%. Vanaf 2020 wordt het tarief versneld met jaarlijks 3% afgebouwd tot het laagste tarief, dat volgens het regeerakkoord 36,93% bedraagt. Als u op dit moment uw hypotheekrente (deels) in de tweede, derde of vierde schijf in aftrek brengt is uw belastingvoordeel vanaf 2023 dus lager.
  • De hierboven genoemde lastenverhoging wordt deels gecompenseerd door een lager tarief inkomstenbelasting en deels door een verlaging van het eigenwoningforfait, dat vanaf 2020 daalt van 0,75% tot 0,60% van de WOZ-waarde van de woning.
  • Heeft u uw hypotheek bijna of helemaal afgelost? Dan gaat u in de toekomst weer belasting betalen over het eigenwoningforfait. De huidige zogenaamde Hillen-aftrek, waardoor er geen bijtelling op het inkomen plaatsvindt als uw hypotheek bijna of helemaal is afgelost, wordt binnen een periode van 30 jaar stapsgewijs afgebouwd.

Heeft u vragen? Onze adviseurs staan u graag te woord.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief