Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De gevolgen van Rutte III rondom de eigen woning

Donderdag 19 oktober 2017

Vorige week heeft het kabinet onder meer haar plannen rondom de fiscaliteit van de eigen woning gepresenteerd. Wij zetten de maatregelen, welke nog nader moeten worden uitgewerkt in een wetsvoorstel, voor u op een rij.

  • Sinds 2014 gaat het tarief waartegen de inkomens in de 52%-schijf hypotheekrente en financieringskosten in aftrek kunnen brengen met 0,5% per jaar omlaag. In 2018 bedraagt het aftrektarief maximaal 49,5%. Vanaf 2020 wordt het tarief versneld met jaarlijks 3% afgebouwd tot het laagste tarief, dat volgens het regeerakkoord 36,93% bedraagt. Als u op dit moment uw hypotheekrente (deels) in de tweede, derde of vierde schijf in aftrek brengt is uw belastingvoordeel vanaf 2023 dus lager.
  • De hierboven genoemde lastenverhoging wordt deels gecompenseerd door een lager tarief inkomstenbelasting en deels door een verlaging van het eigenwoningforfait, dat vanaf 2020 daalt van 0,75% tot 0,60% van de WOZ-waarde van de woning.
  • Heeft u uw hypotheek bijna of helemaal afgelost? Dan gaat u in de toekomst weer belasting betalen over het eigenwoningforfait. De huidige zogenaamde Hillen-aftrek, waardoor er geen bijtelling op het inkomen plaatsvindt als uw hypotheek bijna of helemaal is afgelost, wordt binnen een periode van 30 jaar stapsgewijs afgebouwd.

Heeft u vragen? Onze adviseurs staan u graag te woord.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief